Saturday, November 05, 2011

Beberapa Soalan Kepada Peminat al-Albani

Soalan-soalan berikut adalah untuk anda (pengguna pendapat al-Albani dalam hadith) agar anda dapat menetahui sejauh mana anda telah menjadi seorang pengkaji yang tahu cara membuat kajian berbentuk perbandingan, atau anda sekadar pengikut dan pentaqlid semata-mata.

1- Ketika menggunakan pandangan al-Albani, adakah anda merujuk terus kepada buku tulisan beliau atau hanya menggunakan sumber kedua atau ketiga yang menukilkan pandangan beliau? Atau anda hanya menggunakan buku terjemahan?

2- Tahukah anda bahawa al-Albani pernah mengubah sebahagian pandangan beliau yang terdahulu dalam buku-bukunya yang terkemudian?

3- Adakah anda mampu mengenal pasti manakah buku al-Albani yang lama dan juga bukunya yang terdahulu?

4- Pernahkah anda membuat perbandingan antara kajian al-Albani dengan kajian ahli hadith moden yang lain masa kini?

5- Pernah atau tidak anda membuat juga perbandingan kajian al-Albani dengan kajian ulama hadith silam seperti Ahmad Bin Hanbal, Yahya Bin Ma'in, al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah dan lain-lain?

6- Atau adakah anda menyangka bahawa pandangan al-Albani adalah 'muktamad' dan tak perlu pada kajian perbandingan?

7- Ketika membaca penilaian al-Albani terhadap seseorang periwayat hadith (sama ada thiqah, dhaif, soduq dll) adakah anda merujuk semula kepada buku-buku kajian periwayat (Buku al-Jarh wa at-Ta'dil atau buku al-Rijal) untuk membuat kajian lanjut atau pengesahan?

8- Pernahkah anda membaca buku-buku yang mengkritik al-Albani? Jika ya, adakah anda berusaha mencari jawapannya dan membela al-Albani atau and mengambil sikap menolak bulat-bulat?

9- Soalan terakhir untuk kali ini : adakah anda mampu untuk membela al-Albani dengan hujah atau anda lebih suka menganggap bahawa kritikan terhadap al-Albani ialah pemmbohongan semata-mata?

Terima kasih kerana sudi membaca dan menjawab!

No comments: