Monday, December 20, 2010

Ulasan Tambahan Berkaitan Sifat Solat Nabi s.a.w.

Selepas menulis 2 artikel untuk mengulas sebuah buku yang ditulis dalam tajuk 'Sifat Solat Nabi s.a.w.', kali ini saya menulis tentang satu maklumat yang juga ada di dalam buku tersebut iaitu buku 'Sabda Rasulullah s.a.w. : Solatlah kamu sebagaimana Aku solat' karya Ustaz Abu Farouq Rasul Bin Dahri, terbitan syarikat Ummul Qura.

Artikel pertama dan kedua boleh dilihat dalam blog alitantawi.blogspot.com dan juga dalam al-ahkam.net (di sini).

Kemudian saya dapati maklumat ini juga sebenarnya telah dijelaskan dalam bentuk video (saya ikuti dalam Youtube) dalam beberapa bahagian melalui siri Sifat Solat Nabi s.a.w. juga oleh Ustaz Rasul Bin Dahri.

Ulasan kali ini berkaitan :

BEZA SOLAT ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN
Menurut buku yang diulas (pada muka surat 18 dan 19) dan juga menurut penerangan melalui video (boleh dilihat di sini), penulis menyimpulkan bahawa -

1- Tidak ada beza antara lelaki dan perempuan dari segi cara bersolat.

2- Sesiapa yang menyatakan demikian, maka ia melakukan pembohongan malah menipu dan berdusta di atas nama Rasulullah s.a.w.

3- Ustaz Rasul Bin Dahri kemudian mengaitkan pembohongan ini dengan sebuah hadith sahih berbunyi: 'Sesiapa yang berdusta ke atasku secara sengaja, maka tempahlah tempatnya di neraka'.

Ulasan:

1-Pertama, saya ingin ringkaskan pandangan yang disebut oleh Imam al-Nawawi (wafat 676H) dalam bukunya al-Majmu' yang merupakan antara rujukan utama dalam Fiqh Mazhab al-Syafie dan juga fiqh perbandingan dengan mazhab lain. Dalam buku ini kita dapati al-Nawawi telah menyebut tentang perbezaan solat lelaki dan solat perempuan. Beliau telah menukilkan pandangan Imam al-Syafie (wafat 204H). Mari kita lihat kesimpulan yang ada dalam buku al-Majmu' ini :

a-Secara keseluruhannya solat lelaki adalah sama saja dengan solat perempuan dari segi pergerakan solat.

b-Namun begitu terdapat beberapa perbezaan yang digalakkan menurut pandangan Imam al-Syafie iaitu:

-perempuan merapatkan dan tidak merenggangkan ketika dalam solat.
-ketika sujud, dirapatkan perut dan pehanya.
-merendahkan suaranya.
-menebalkan jilbabnya.
-merenggangkan jilbabnya ketika ruku' dan sujud untuk mengelakkan daripada dilihat bentuk badan dengan jelas.
-jika terganggu atau berlaku apa-apa, perempuan menepuk tangannya.
[al-Majmu', jilid 3, m.s. 495, cetakan Maktabah al-Irsyad, Jeddah]

2-Kedua, terdapat beberapa hadith yang sememangnya dhaif berkaitan perkara ini. Itu tidak menjadi soal kerana kedhaifan hadith tidak semestinya bermaksud perkara itu sesuatu yang salah. Pengkaji dan penuntut ilmu-ilmu Islam harus sedar bahawa para ulama mengeluarkan hukum dan cadangan serta fatwa bukan semata-mata berdasarkan hadith-hadith sahih, tetapi melihat pelbagai maklumat antaranya ialah - fatwa dan amalan generasi awal dari kalangan sahabat, tabiin dan generasi selepas mereka.

3-Ketiga, oleh itu kita dapati persoalan perbezaan antara perbuatan lelaki dan perempuan dalam solat telah pun diungkapkan oleh sebahagian tokoh-tokoh ilmuan Islam terkemuka malah dari generasi awal. Saya ingin membawa analisis ringkas tentang apa yang disebutkan oleh Imam Abd. Razzaq al-Son'ani dalam bukunya yang terkenal - al-Musannaf - dalam jilid 3, m.s. 137 dan 138 [cetakan al-Maktab al-Islami, tahun1983]:

- Imam Abd. Razzaq telah menulis satu bab berkaitan 'cara wanita mengangkat tangan ketika takbir, juga cara wanita berdiri, rukuk dan sujud ketika solat'.

- Beliau telah membawa sejumlah 8 riwayat yang menunjukkan pendapat daripada : Saidina Ali Bin Abi Tolib, Ataa' Bin Abi Rabah, al-Hasan al-Basri, Qatadah dan Ibrahim iaitu dari kalangan para sahabat dan tabiin yang menunjukkan terdapat - beberapa perbezaan antara cara solat lelaki dan wanita.

- Ini menunjukkan bahawa para ulama selepas mereka yang membawa idea yang sama sebenarnya berpunca daripada generasi yang lebih awal. Walaupun terdapat perbezaan pendapat, kita perlu hormati fatwa dan amalan generasi awal.

- Kita juga dapat melihat pandangan ini dibawa oleh Imam al-Syafie sebagaimana dinyatakan di atas tadi melalui buku al-Majmu' karya al-Nawawi.

4- Keempat, terdapat sebuah buku yang boleh kita jadikan sumber rujukan dalam hal berkaitan ini iaitu - al-Jami' Li Ahkam al-Nisaa' oleh Syeikh Mustafa al-Adwi. [Rujuk jilid 1, bermula muka surat 371, cetakan Dar al-Sunnah, tahun 1992], beliau telah menyenaraikan pelbagai hadith dan fatwa sahabat serta ulama tentang perbezaan solat antara wanita dan lelaki. Walaupun beliau menyatakan kedhaifan hadith-hadith yang berkaitan, namun beliau telah menilai sahih riwayat-riwayat dari tabiin dan ahli ilmu lain tentang perbezaan keadaan pergerakan solat lelaki dan wanita. Malah beliau menyatakan pula fatwa ulama terkemuka berkaitan hal ini, antaranya dari:

-Imam al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra.
-Ibn Qudamah dalam al-Mughni.
-al-Son'ani dalam Subul al-Salam.

Lalu syeikh Mustafa al-Adwi menyimpulkan bahawa terdapat 2 pandangan yang beliau temui berkaitan pergerakan solat wanita. Pertama, ia sama sahaja dengan lelaki. Kedua, ia berlainan pada beberapa tempat dan ini juga adalah diriwayatkan daripada para tabiin. Beliau menerima keduanya.

5-،Kelima, apabila direnungkan sepintas lalu apa yang telah dinyatakan di atas, adakah anda sanggup untuk menyatakan bahawa 'sesiapa yang membezakan solat lelaki dan wanita telah melakukan pembohongan dan berdusta ke atas Rasulullah s.a.w.'? Ini adalah satu sikap yang melampau dan keluar daripada topik perbincangan. Adakah ulama kita yang terdahulu begitu sekali sifatnya dan sikapnya?

Apa yang ditegaskan oleh sebahagian ulama ialah -

-sememangnya secara umumnya lelaki dan wanita sama sahaja dari segi pergerakannya dalam solat.

-namun mereka mencadangkan beberapa cara untuk wanita berdasarkan wanita perlu memelihara dirinya dari pandangan umum ketika solat. Ini termasuk ketika menunaikan solat di masjid-masjid sejak dulu hingga kini.

-tindakan dan pandangan mereka ini tidak langsung ada kaitan dengan istilah 'pembohongan' ke atas Rasulullah s.a.w. dan amat jauh sekali daripada maksud hadith yang disebut oleh penulis.

Semoga Allah SWT menyelamatkan ahli ilmu dan pencinta ilmu daripada sikap melampau. Amin.

Saturday, December 11, 2010

Ulasan Buku Berkaitan Sifat Solat Nabi s.a.w. (2)

Artikel ini mengulas tentang buku: Ustaz Abu Farouq Rasul Bin Dahri, bertajuk 'Sabda Rasulullah s.a.w.: Solatlah kamu sebagaimana Aku solat', terbitan Syarikat Ummul Qura, cetakan kedua tahun 2010.

Artikel bahagian pertama (Ulasan pertama dan kedua) - boleh dibaca di sini

ULASAN KETIGA - BENARKAH HANYA SATU PANDANGAN/AMALAN - IAITU 'DI ATAS DADA'?

Dalam artikel pertama, saya telah menumpukan ulasan terhadap kesilapan nota kaki dan terjemahan. Kali ini ulasan saya adalah berkaitan tulisan penulis seperti berikut:

Penulis menyatakan pada muka surat 16 bahawa:

"Menurut hadis-hadis yang sahih, cara bersedekap (meletakkan kedua tangan) bukanlah di bawah pusat, bukan di pusat, bukan di perut atau melepaskannya ke bawah (isbal) tetapi diletakkan keduanya di atas dada sebagaimana penjelasan dari hadis-hadis sahih seperti berikut..."

Penulis juga menyatakan pada muka surat 17 dan 18 ayat seperti berikut:

"Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani rahimahullah: Bersedekap di dada adalah perbuatan yang sahih menurut sunnah. Yang bertentangan dengan cara ini adalah lemah dan tidak mempunyai dasar riwayat yang sahih".

Di sini dapat kita fahami beberapa perkara yang diketengahkan oleh penulis (melalui pendapat beliau dan juga nukilan pendapat Syeikh al-Albani) iaitu:

- Bersedekap di atas dada ketika solat disebutkan dalam hadith-hadith sahih.

- Perbuatan bersedekap di atas dada adalah perbuatan yang menepati sunnah.

- Perbuatan bersedekap di tempat selain dada adalah lemah dan tidak berdasarkan riwayat yang sahih.

Sekali pandang, mungkin pembaca akan meyakini bahawa hanya ada SATU pandangan dan hanya SATU amalan di sisi para ulama fiqh dan hadith sepanjang zaman iaitu seperti di atas. Namun apa yang ditemui amat berlainan... teruskan membaca:

1- Dari segi amalan, apa yang penulis bawa bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh ilmuan Islam di zaman awal. Ini jelas seperti yang diceritakan kepada kita oleh Imam al-Tirmidzi :

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِى الصَّلاَةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ. وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ

Maksudnya:
dan amalan sebegini (meletakkan tangan kanan atas tangan kiri dalam solat) diamalkan di sisi ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi s.a.w., para tabi'in dan selepas mereka. Mereka mengambil pandangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika solat. Sebahagian mereka mengambil pandangan meletakkannya di atas pusat dan sebahagian lagi berpandangan di bawah pusat. Dan semua itu luas (terbuka) bagi mereka.
[Jami' al-Tirmidzi, Abwab al-Solat, selepas hadith no.252, muka surat 67, cetakan Dar al-A'lam, Jordan, tahun 2001]

dalam kata-kata dan huraian al-Tirmidzi ini kita dapati 3 generasi awal telah disebut iaitu:

Pertama- para sahabat Nabi s.a.w.
Kedua - para tabiin iaitu mereka yang sempat bertemu dengan para sahabat.
Ketiga - golongan selepas tabiin dan ini meliputi ulama di zaman al-Tirmidzi sendiri.

Kita dapati mereka terbahagi kepada dua kelompok:

Satu- yang bersedekap di bahagian atas pusat (tidak juga diberitahu di atas dada).
Kedua- yang bersedekap di bahagian bawah pusat.

Perlu difahami bahawa ini adalah apa yang diAMALkan oleh mereka sebagaimana kata al-Tirmidzi. Adakah kita boleh katakan amalan sebahagian sahabat, tabiin dan ulama selepas mereka adalah amalan yang TIDAK bersandarkan hadith sahih? Persoalan penting untuk sama-sama kita fikirkan.

2-Apabila dicari pula pandangan dan pendapat ulama terdahulu sama ada dalam bidang fiqh solat atau bidang hadith, kita juga tidak temui pendapat yang 'menghadkan' kepada hanya 'di atas dada'. Sebagai contoh:

Lihatlah buku-buku yang mengumpulkan pendapat ulama terkemuka dalam fiqh sama ada secara 'fiqh perbandingan' atau 'fiqh satu mazhab', maka kita akan dapati persoalan bersedekap ketika solat dibincangkan dengan begitu 'luas' dan 'terbuka' tanpa menafikan perbezaan cara dan amalan.

Persoalan yang saya ingin lontarkan di sini:

Adakah kita meyakini bahawa mereka TAHU ada hadith sahih yang menghadkan 'di atas dada' tetapi mereka tidak mengikuti maksud hadith itu?

Atau kita meyakini bahawa mereka TIDAK TAHU adanya hadith tentang 'di atas dada'?

Ini persoalan yang saya ingin timbulkan sekiranya kita berpegang kepada amalan dan pandangan 'hanya di atas dada'.

NUKILAN DARIPADA BEBERAPA SUMBER FIQH

1- Pertama mari kita lihat kepada sebuah buku yang menjadi antara rujukan utama dalam Mazhab Hanafi iaitu buku yang masyhur dengan nama Hasyiyat Ibn Abidin atau judul asalnya 'Radd al-Muhtar'. Dari buku ini kita dapati pandangan yang disebut ialah 'bersedekap di bawah pusat' berdasarkan kata-kata yang dinukilkan daripada Saidina Ali Bin Abi Tolib.
[Radd al-Muhtar, Jilid 2, Kitab al-Solat, muka surat 172 dan 173, cetakan Dar Alam al-Kutub, Riyadh, tahun 2003]

2- Kita juga dapat lihat pada sumber fiqh Mazhab Maliki contohnya buku karya Imam Malik Bin Anas sendiri iaitu al-Muwatto', beliau menyebutkan tentang suruhan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan menyenaraikan beberapa hadith tetapi tidak ada pandangan atau penetapan 'di atas dada'.
[al-Muwatto', Riwayat Abu Mush'ab, Jilid 1, bab 49, hadith no.424 hingga 426, cetakan Muassasah al-Risalah, Beirut, cetakan ketiga, tahun 1998] dan juga [al-Muwatto', Riwayat Yahya al-Laithi, Jilid 1, bab 100, hadith no.436 dan 437, cetakan Dar al-Gharb al-Islami, cetakan kedua, tahun 1997]

3- Dalam Mazhab al-Syafie pula, saya ingin membawa pembaca melihat apa yang telah dikumpulkan oleh Imam al-Nawawi dalam bukunya yang amat panjang lebar dan terkenal, iaitu al-Majmu' yang merupakan huraian kepada satu lagi buku fiqh Mazhab Syafie yang terkemuka iaitu al-Muhazzab karya al-Syirazi. Apa yang dibawa dalam buku al-Majmu'? :

a- Sebahagian ilmuan menyatakan agar bersedekap di bawah dada dan di atas pusat (di antara dada dan pusat)

b- Sebahagian ilmuan pula menyatakan di bawah pusat.
c-Sebahagian lagi pula memberikan pilihan - sama ada ingin bersedekap di bahagian atas pusat atau di bawahnya.
[al-Majmu', Kitab al-Solat, Jilid 3, muka surat 269 dan 270, cetakan Maktabah al-Irsyad, Jeddah]

4- Manakala kalau dilihat pada Mazhab Hanbali pula, kita boleh mengambil pandangan yang dinyatakan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal sendiri iaitu ketika disoal tentang bersedekap di atas dada beliau memberikan jawapan:

a- di atas pusat (disebutkan 'sedikit' di atas pusat)

b- jika diletakkan di bawah pusat juga tidak mengapa

c- dia tidak suka seseorang meletakkannya di atas dada.
[Masaail al-Imam Ahmad, karya Imam Abu Daud, muka surat 31, cetakan di bawah seliaan Muhammad Rasydi Ridha, tahun 1353H]

5-Salah sebuah buku yang mengumpulkan pandangan daripada pelbagai mazhab yang popular ialah buku al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Beliau menyebut tentang perbezaan pandangan ulama tentang bersedekap ketika solat:

a-Meletakkan di bawah pusat sebagaimana pernah diriwayatkan daripada sebilangan sahabat, tabiin dan juga Imam Ahmad Bin Hanbal.

b-Meletakkan di atas pusat, diriwayatkan dari sebahagian tabiin, Imam al-Syafie dan juga Imam Ahmad Bin Hanbal.

c-Diberi pilihan untuk mengambil mana-mana pandangan (atas atau bawah pusat), juga diriwayatkan dari Imam Ahmad Bin Hanbal. Ia juga dianggap sebagai sesuatu yang terbuka dan luas.
[Al-Mughni, Jilid 2, muka surat 141, cetakan Dar Alam al-Kutub, Riyadh, tahun 1997]

6- Saya juga ingin merujuk kepada satu maklumat yang diringkaskan oleh seorang ilmuan hadith di Iraq yang juga Syeikh Dar al-Hadith di Iraq, Dr. Mahir Yasin Fahl dalam tesis sarjana beliau bertajuk Athar Ilal al-Hadith Fi Ikhtilaf al-Fuqaha' berkaitan tajuk ini:

a-Bersedekap di atas pusat, di bawah dada. Menurut Dr.Mahir, ini adalah pendapat dalam kalangan ilmuan Mazhab Syafie dan salah satu pandangan dalam kalangan ulama Mazhab Hanbali.

b-Bersedekap di bawah pusat. Ini merupakan pandangan kalangan ilmuan Mazhab Hanafi dan beliau juga menyebut nama sebahagian sahabat, tabiin dan ulama selepas mereka yang mengambil pandangan ini. Ia juga adalah pendapat yang kuat dalam Mazhab Hanbali.


c-Bersedekap di atas dada. Ini tidak pernah diambil daripada ulama awal, cuma ia dipilih oleh ulama terkemudian seperti al-Son'ani, al-Mubarakfuri, al-Azim Abadi dan al-Syaukani.


d-Terbuka dan tidak dihadkan sebagaimana pandangan al-Auza'i dan juga Ibn al-Mundzir.


e- Meluruskan tangan dan tidak bersedekap. Ini pandangan sebahagian tabiin dan ulama.


Pembaca yang tahu membaca dalam Bahasa Arab elok melihat huraian lengkap Dr.Mahir Yasin Fahl dalam bukunya ini.
[Athar Ilal al-Hadith Fi Ikhtilaf al-Fuqaha', muka surat 280, Dar Ammar, Jordan, tahun 2000]

7-Saya juga ingin menukilkan apa yang telah dituls oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, seorang alim dan pendakwah terkemuka dunia Islam dalam bukunya yang cukup terkenal iaitu al-Fiqh al-Islami :

a-Bersedekap di atas dada.

b-Bersedekap di bawah dada, di atas pusat.

c-Di bawah pusat.

d-Meluruskan tangan tanpa bersedekap.
[Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 1, muka surat 687 dan 688, cetakan Dar al-Fikr, tahun 1985]

Apa yang saya sebutkan di atas hanyalah beberapa buku yang membawa pandangan mazhab-mazhab utama dalam Islam. Para pembaca boleh membuat rujukan tambahan menggunakan buku-buku fiqh yang mudah didapati dan melihat sendiri apa yang dinyatakan. Melalui apa yang saya sebutkan, kita dapat tahu :

-Pandangan yang dibawa oleh penulis yang 'menghadkan' dan 'menyempitkan' amalan bersedekap hanya di atas dada dan bukan di tempat lain adalah 'menyalahi' apa yang tersebar dalam kalangan ulama zaman berzaman - secara AMALAN dan juga PANDANGAN.

- Para ulama begitu terbuka (sebagaimana kata Imam al-Tirmidzi dan rujukan-rujukan yang saya sebutkan di atas) dalam menyatakan tempat bersedekap dan mereka tidak menghadkan serta tidak menyalahkan atau melemahkan pandangan tertentu. Bahkan di antara mereka memberikan pilihan pula kepada orang yang solat.


Adakah mungkin amalan dan pandangan ilmuan Islam sepanjang zaman ini 'tidak bersandarkan dalil yang sahih'?

Adakah mungkin mereka tidak tahu bahawa yang sahih hanya 'di atas dada'?

wallahu a'lam

Friday, December 10, 2010

Ulasan Buku Berkaitan Sifat Solat Nabi s.a.w.


Baru-baru ini saya membeli sebuah buku yang ditulis oleh Ustaz Abu Farouq Rasul Bin Dahri, bertajuk 'Sabda Rasulullah s.a.w.: Solatlah kamu sebagaimana Aku solat', terbitan Syarikat Ummul Qura, cetakan kedua tahun 2010.

Idea yang diketengahkan dalam buku ini ialah membawa masyarakat ke arah memahami bagaimana cara solat di dalam hadith-hadith Nabi s.a.w. Ia satu usaha yang patut diberikan pujian - dan dalam masa yang sama patut diberikan ulasan jika ada yang tidak begitu jelas atau tepat.

ULASAN PERTAMA - NOTA KAKI ةMUKA SURAT 16, NO.31

Ulasan saya ialah tentang bab 'Bersedekap di dada' yang disebut dalam buku ini bermula pada muka surat 16. Dalam bab ini penulis menyatakan bahawa bersedekap di dada adalah yang menepati hadith-hadith yang sahih. Lalu penulis menyebut 7 potongan hadith berserta takhrij / menyebut sumber setiap hadith. Ulasan saya ialah seperti berikut:

Pertama
, daripada sejumlah 7 potongan hadith yang disebutkan di sini, hanya 3 potongan hadith mengandungi dengan jelas perkataan 'di atas dada'.

Kedua
, ulasan saya yang lebih panjang ialah pada nota kaki bagi potongan hadith yang ketiga iaitu hadith:

كان يضعهما على الصدر

maksudnya (seperti disebut oleh penulis) : Baginda meletakkan kedua tangannya (bersedekap) di dada.

Dalam nota kaki bernombor 31, penulis menyebut:

"Disebut oleh Bukhari dalam sahihnya. Di dalam al-Muwatta'. H/R Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dan Abu Syeikh, Tirmizi menghasankan salah satu hadith ini".

Ulasan saya:

1-Kata-kata dalam nota kaki itu "Disebut oleh Bukhari dalam sahihnya" - sedangkan hadith ini sama ada dengan lafaz yang dinyatakan di sini atau pun apa-apa hadith yang membawa maksud 'di atas dada' tidak ada disebut langsung dalam Sahih al-Bukhari.

2-Kata-kata "Di dalam al-Muwatta". Biasanya apabila disebut al-Muwatta' maka ia merujuk kepada karya Imam Malik Bin Anas (wafat 179H) - walaupun penuntut ilmu tahu bahawa terdapat Muwatta' lain karya imam-imam lain. - Namun begitu, jika dimaksudkan al-Muwatta' karya Imam Malik, masalah yang timbul ialah tiada didapati hadith 'di atas dada' dalam al-Muwatta' dengan pelbagai versi riwayat-riwayatnya.

3- "H/R Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dan Abu Syeikh". - Kenyataan ini memang tepat kerana sememangnya ada hadith berkaitan 'di atas dada' dalam Sunan Abu Daud, Mukhtasor al-Mukhtasor atau lebih dikenali dengan Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Imam Ahmad dan Abu Syeikh dalam buku Tabaqat al-Muhaddithin Fi Asbahan.

4- "Tirmidzi menghasankan salah satu hadith ini" - Di sini terdapat 2 ulasan yang ingin saya nyatakan:

Pertama, apa maksud 'menghasankan salah satu hadith ini' dalam nota kaki tersebut?

Kedua, apabila dilihat dalam Jami' al-Tirmidzi atau lebih popular dengan nama Sunan al-Tirmidzi, di dapati bahawa tidak ada lafaz 'di atas dada' dalam hadith berkaitan sifat solat Nabi s.a.w. yang disebutkan dalam buku itu.

ULASAN KEDUA - AMALAN IMAM ISHAK BIN RAHAWAIH DAN IMAM MARWAZI

Penulis menyatakan pada muka surat 18 :

"Cara-cara yang sesuai dengan sunnah inilah yang diamalkan oleh Imam Ishak Bin Rahawaih dan Imam Marwazi dalam Kitab Masail hlm. 222".

Apabila kita membuat rujukan lanjut, didapati bahawa apa yang sebenarnya disebutkan dalam Kitab Masaail pada halaman yang disebut penulis ialah:

Pertama - Terdapat kisah tentang Ishak Bin Rahawaih solat kemudian membaca qunut lalu mengangkat tangannya berdoa qunut sehingga ke paras dadanya. Maka ia tidak berkaitan dengan meletakkan tangan atau bersedekap di atas dada.

Kedua - Buku al-Masaail ialah karya Imam al-Marwazi. Maka apa yang berlaku ialah al-Marwazi menukilkan perbuatan Ishak Bin Rahawaih seperti di atas, dan bukanlah bercerita tentang amalan al-Mawarzi seperti yang difahami daripada kata-kata penulis di atas tadi.

*Sepatutnya ditulis : "...yang diamalkan oleh Imam Ishak Bin Rahawaih sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Marwazi dalam kitab Masail hlm.222".

wallahu a'lam.

BERSAMBUNG...

Wednesday, December 08, 2010

Penulisan Dalam Agama - Kenali Penulisnya Dahulu

Kepada mereka yang gemar membeli dan membaca buku-buku agama, ia merupakan satu sikap yang amat baik dan patut diteruskan. Namun untuk memantapkan lagi pembacaan, pembaca perlu berhati-hati dalam memilih bahan bacaan yang ingin dimiliki. Di antara perkara yang perlu dititikberatkan ialah - mengenali penulisnya terlebih dahulu.

Ini kerana terdapat sebahagian buku bacaan dalam bidang yang berkaitan ilmu-ilmu Islam ditulis oleh penulis yang tidak diketahui latar belakangnya malah sejauh mana penguasaannya dalam aspek yang ditulisnya itu.

Terdapat sebahagian buku yang langsung tidak diketahui identiti sebenar penulisnya. Ini amat menyedihkan kerana pembaca bukan sekadar tidak tahu latar belakangnya malah nama penuhnya juga tidak dinyatakan.

Sebahagian buku pula menyatakan penulisnya dengan nama penuh tetapi tidak dapat dikenal pasti pula apakah latar belakang pengajian penulis dengan lebih lanjut. Ini juga sedikit sebanyak menimbulkan kerisauan apakah penulisan itu penulisan yang diyakini datang dari penulis yang mengetahui atau tidak.

Manakala buku-buku agama yang lain pula kita dapati ditulis oleh mereka yang diketahui latar belakangnya. Buku-buku sebegini pula boleh kita bahagikan kepada 2 bahagian:

1-Penulis yang mempunyai latar belakang pendidikan agama yang melayakkan dirinya menulis tentang agama.

2- Penulis yang mempunyai latar belakang yang tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam.

Saya tidaklah ingin menasihatkan pembaca supaya 'jangan membaca' buku daripada penulis bahagian kedua iaitu yang tidak ada latar belakang ilmu Islam, tetapi nasihat saya ialah - berhati-hati dan buatlah perbandingan dengan buku lain. Mengapa saya nasihatkan demikian? Kerana beberapa sebab:

Pertama, penulis yang tidak ada latar belakang khusus berkaitan agama sebenarnya terdedah kepada pelbagai kesilapan kerana tidak ada gambaran umum tentang apa yang ditulisnya. Malah terkadang kita dapati penulis sebegini akan banyak membuat salinan dan memindahkan maklumat daripada buku-buku lain. Maka dalam hal ini, penulis ibarat penyusun semata-mata.

Kedua, terbukti dalam sebahagian daripada buku yang saya temui ditulis oleh mereka yang tidak ada latar belakang pengajian agama secara khusus - mereka melakukan kesilapan dalam mengetengahkan fakta. Kesilapan yang dilakukan berpunca - antaranya ialah - kerana menggunakan buku terjemahan disebabkan mereka tidak mampu merujuk buku rujukan asal yang dicetak dalam Bahasa Arab, membuat rujukan yang terhad kepada satu atau dua buku semata-mata dan lain-lain sebab.

Saya akhiri dengan satu pernyataan mudah untuk difahami oleh sesiapa sahaja -

"kalaulah seorang yang mempunyai pengkhususan dalam bidang agama pun BERKEMUNGKINAN melakukan kesilapan dalam penulisan, apatah lagi mereka yang TIDAK ada kelulusan khusus....bayangkan pula mereka yang langsung TIDAK DIKENALI".

Maka berhati-hatilah dalam memilih bahan bacaan berkaitan ilmu-ilmu Islam.

Selamat membaca.

Tuesday, December 07, 2010

Buku Terbaru - 10 Tonggak Remaja Hebat
Buku: 10 Tonggak Remaja Hebat

Penulis: Adlan Bin Abd. Aziz & Sulaiman Bin Hassim

Harga : RM8.00

* Boleh didapati melalui pesanan terus kepada penulis di - pemudaiman@yahoo.com atau hantar pesanan melalui Facebook - Adlan Abd Aziz

Selamat membaca!

Saturday, November 27, 2010

KALAU BETUL ANDA GENG SUNNAH, HADITH, TAJDID....

Al kisahnya terdapat sekumpulan yang sentiasa mewar-warkan mereka ialah 'geng sunnah, salafi, pro sunnah, geng hadith, tajdid dll'. Jumlahnya tidak ramai pun. Saya sebagai seorang kenalan ingin menasihati dan memberi saranan kepada mereka - disebabkan mereka tidak habis-habis menggelarkan diri sebagai pendokong sunnah atau hadith - semoga mereka mendengar.

Saranan saya ialah -


KALAU BETUL-BETUL MENGAKU MEMBELA SUNNAH DAN HADITH....

1-tumpukan kepada mempelajari ilmu asas hadith terlebih dahulu - sama ada dinamakan Mustolah Hadith, Usul Hadith dan sebagainya - agar dapat memahami dengan lebih jelas. Jangan terus melompat tetapi gunakan tangga-tangga ilmu dalam bidang ini.

2-pelajari Bahasa Arab sedikit demi sedikit kerana kelemahan penguasaan Bahasa Arab akan menjejaskan penguasaan ilmu hadith. Pedulikan saranan mereka yang berkata 'tak perlu belajar arab pun tak apa sebab buku hadith dah banyak diterjemah' dan saranan ini berlegar dalam sebahagian bergelar geng sunnah ini. Hakikat pahit yang anda geng sunnah perlu akui ialah Bahasa Arab merupakan asas utama ilmu Islam termasuk ilmu hadith.

3-sertai kuliah pengajian hadith secara berguru semampu mungkin. Tak banyak pun tak apa tapi ada. Jangan hanya asyik di depan pc kemudian sibuk memberi ulasan tentang hadith. Asyik sangat berforum tentang ilmu-ilmu Islam sedangkan ilmu tidak dicari dan dipelajari secara formal. Hadith 40 pun tak pernah habis dibaca..apatahlagi Sahih Bukhari yang mengandungi beribu hadith - tetapi nampaknya begitu berani dan kedepan dalam menjawab persoalan hadith? Usah berbangga dengan kecanggihan software tertentu seperti Maktabah Syamilah dan lain-lain. Pengajian tradisi berguru dalam bidang hadith perlu diteruskan untuk mendapat ilmu dan juga adab.

4-jangan hanya taksub kepada seorang dua ulama, seorang dua ustaz, seorang dua guru. Itulah sebab yang menjadikan pemikiran sebahagian geng sunnah ini begitu tertutup. Akhirnya kebenaran hanyalah mereka...merekalah yang tahu tentang sunnah. Sedangkan ramai lagi orang yang mereka gelarkan 'tidak sunnah' lebih faham tentang hadith, lebih banyak mengaji dan belajar dengan ulama, lebih banyak himpunan sanad perguruan hadith, lebih beradab, lebih tahu dan lebih pandai. Adakah geng sunnah hanya ada dua tiga orang guru? Patutlah ilmunya kurang.

kalau anda siang malam pagi petang menghebohkan anda ialah geng sunnah...tapi tak buat 4 perkara di atas....

Pergi tidur lagi baik...ramai lagi orang yang bersusah payah menuntut ilmu tapi tidak 'sepening' anda.

Saturday, November 20, 2010

Semuanya Salah Engkau..Bukan Aku!


Penyakit ini diharap tidak berjangkit kepada saya dan anda. Kerana kalau berjangkit, susah diubati. Tujuan orang yang sebegini bukan mencari kebenaran, tapi membuktikan dia sahaja yang benar. Orang tu salah, orang ini salah..orang itu tak betul..orang ini tak betul...

Dinafikan kebaikan orang...
Diwar-warkan kebaikan sendiri...
Tidak belajar dari yang muda..
Menghentam yang tua...
Angan-angan tinggi tapi usaha tiada...
Bercakap soal keterbukaan tapi tertutup...
Kalau kita memujinya, kita lah sahabatnya...
Kalau kita menegurnya, kita dipanggil 'ustaz tak ada manhaj'
Hujahnya menolak ilmuan ialah dengan label 'tak salafi'
Hujahnya menolak perbincangan ialah 'orang tu tak belajar hadith'
Hujahnya menolak pandangan berbeza 'orang itu liberal'
Mengajak umat bersatu, tapi rakan taulannya dikutuk dan dilabel
Memuji kerana inginkan sesuatu
Mengeji juga kerana inginkan sesuatu
Kerjanya bukan menyebar ilmu, tapi mengulas isu
Kalau orang berdakwah, semuanya 'tak aula'
Kalau orang berfalsafah, semuanya 'tak ada faedah'
kalau orang bercakap tentang tarbiah, dilabelnya 'putus cinta'
Orang lain semua kena dengar cakap 'presiden'?

Thursday, November 18, 2010

Majlis Ilmu 'Umur Aisyah Semasa Berkahwin'

Tajuk: UMUR AISYAH SEMASA BERKAHWIN - MEMPERTAHANKAN HADITH SAHIH

Oleh : Adlan Abd. Aziz

Tarikh: Rabu, 24 Nov 2010

Masa: 8.30 mlm

Tempat: IS Hall, No. 1-5-2, Wisma Prima Peninsula, Jln Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur(Atas Saba Islamic Media)

Tuesday, November 16, 2010

Saturday, November 13, 2010

Siapa Anda Untuk Nasihat Saya?

Mengukur kebenaran bukan dengan menggunakan kedudukan atau pengaruh. Biasa sahaja orang yang 'nobody' itu benar dan orang yang 'somebody' itu salah. Kebenaran diukur dengan bukti...dengan hujah...kalau saya benar, saya buktikan dan kalau saya salah, buktikan saya salah...dengan penuh jujur dan berfakta. Itu sepatutnya. Tetapi...

Saya masih ingat bagaimana saya menegur atau menasihat seorang yang dilihat sebagai 'somebody' oleh penyokongnya dalam dakwah. Tetapi malangnya penasihatnya menuturkan kata keramat:

SIAPA ANDA (NOBODY) UNTUK NASIHAT DIA (SOMEBODY)?

atau dalam kata bahasa utara yang penuh dengan emosi:

HANG SAPA NAK NASIHAT ORANG?

Masa berlalu...akhirnya tiba masa 'somebody' itu pula menegur seseorang yang nyata jauh lebih berpengaruh daripada beliau. Pengikut-pengikut setia tokoh yang lebih besar itu menuturkan pelbagai reaksi...tetapi reaksi-reaksi itu boleh saya ringkaskan dengan kata penuh semangat:

HANG SAPA NAK NASIHAT ORANG YANG LAGI BESAQ DARI HANG?

SIAPA ANDA UNTUK NASIHAT SESEORANG YANG LEBIH HEBAT?

Saya amat berharap 'somebody' itu merasai apa yang pernah saya dan sahabat-sahabat (atau bekas sahabat2) beliau rasai kerana kesalahan menegur atau menasihat beliau ...semata-mata kerana kami ialah 'nobody compared to him'...

Sometimes, you keep on critizing people for their mistakes...but the fact is :

YOU ARE DOING THE SAME MISTAKES!

And that advice is for me and for you...for those who think!

Friday, November 12, 2010

'MUDAH SANGAT' PERCAYA YANG PELIK

CERITA PELIK MEMANG BANYAK
Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai cerita dan kisah ajaib serta pelik yang ada dalam pelbagai sumber media. Saya tidak hairan sangat ia ditonjolkan kerana kita semua tahu media yang melakukan begitu bukanlah bertujuan untuk menyampaikan cerita tetapi lebih kepada 'menjual' cerita.

Orang perseorangan juga mempunyai pelbagai tujuan bila terbit dari mulutnya kisah-kisah sebegini. Ada yang ingin membuktikan sesuatu kelebihan pada dirinya, ada juga yang bertujuan 'menginsafkan' atau 'menakutkan' pihak tertentu dan ada pula yang sememangnya suka bercerita bagi menghiburkan hati duka.

Apatahlagi dalam bentuk video, segalanya mungkin jadi kenyataan. Terdapat pelbagai penipuan visual yang menjadikan kita terkejut kemudian ketawa ada di mana-mana. Kecanggihan teknologi boleh menukarkan sebuah kereta menjadi robot yang menari !

KALAU KANAK-KANAK YANG PERCAYA, MUNGKIN OK
Saya tidaklah begitu ambil kisah jika kanak-kanak yang percaya semua cerita ajaib dan pelik ini. Maklumlah kita sebagai kanak-kanak dulu juga amat suka perkara ajaib. Saya dan abang menghabiskan masa berjam-jam mencari buku-buku 'unsolved mysteries' seperti ufo, loch ness monster, bigfoot/yeti/sasquatch, cottingley fairies, shc dan sebagainya. Daripada kisah pertembungan ufo di roswell sehinggalah kepada alien autopsy dan juga kisah hantu-hantu malaysia yang mempunyai pelbagai versi dan bentuk - sampai sahabat saya bercerita dia nampak hantu ada lampu kat dada - macam ultraman!

BELAJAR TINGGI-TINGGI TAPI...
Tapi apa yang paling menghairankan - sepatutnya tidak berlaku - ialah masyarakat kita yang belajar di universiti sehingga ke luar negara atau ke peringkat yang tinggi dalam akademik - begitu mudah percaya kisah-kisah sebegini. Dan kehairanan ini bukan pada 'mempercayai' semata-mata tetapi pada:

mempercayai tanpa bukti yang boleh diterima oleh ilmu dan akal.

Ini yang membingungkan saya apabila kisah-kisah mistik - hantu jembalang, ilmu kebal, batin, sehinggalah kepada bigfoot atau ufo - begitu mudah dipercayai tanpa ada sebarang kajian, penyelidikan atau paling kurang satu pemikiran yang serius.

UNEXPLAINABLE - TAK SEMESTINYA AJAIB
Mungkin ada kisah-kisah itu yang tak dapat dijelaskan - unexplainable - tapi adakah 'unexplainable' terus dikatakan benar? Masa ke semasa kita bertembung dengan pelbagai jenis manusia yang dilihat begitu bijak dalam aspek-aspek ilmiah tetapi apabila bertemu dengan kisah-kisah ajaib, nampaknya dia tidak menggunakan kebijaksanaan tadi untuk memikirkan dan mengkaji.

CONTOHNYA..
Saya pernah bertemu dengan orang yang terlalu percaya kepada 'pembedahan batin' iaitu pembedahan tanpa menggunakan kepakaran perubatan dan kelayakan, tapi boleh membuat pembedahan malah tanpa ubat bius dan sebarang bantuan! Apabila saya katakan kepadanya 'penatlah doktor-doktor belajar bertahun-tahun untuk mahir dalam pembedahan...sedangkan orang ini tanpa apa-apa sijil boleh operate badan orang...tanpa ubat!'. Apa jawab orang yang memiliki ijazah ini? Katanya 'mungkin dia ada ilmu yang Allah berikan padanya?'. Saya sekali lagi bingung.

Juga saya pernah bertemu dengan orang yang terlalu percaya bahawa 'wrestling' itu benar semuanya. Saya katakan kepadanya gusti ni semuanya 'scripted'. Dia kata 'eh kan diorang luka, sakit, merah badannya kena pukul?'. Malang sungguh dia tidak dapat beza antara 'scripted' dan 'fake'.

Apabila 'the masked magician' mendedahkan pelbagai tipu daya ahli silap mata terkemuka dunia dalam melakukan ilusi, rupanya ada yang terkejut dan salah seorangnya pernah berkata di depan saya 'aku ingatkan betul2...rupanya tipu'. Aduh...begitulah kita.

TAK HABIS-HABIS CERITA 'ORANG' NAMPAK 'HANTU'
Pelajar-pelajar sekolah saya sering membawa cerita 'saya nampak hantu' atau 'saya jumpa orang yang nampak hantu' atau 'saya dengar cerita ada orang kata dia jumpa orang nampak hantu'. Ini tak pelik. Tetapi yang memenatkan kita ialah orang dewasa yang cukup sempurna pancainderanya dan ilmunya....membawa kisah sebegini. Rupa-rupanya bukan dia yang nampak...tapi 'saya rasa saya nampak'. Itu masih boleh difahami. Tapi kadang-kadang bercerita bagai nak rak, rupanya 'saya jumpa orang yang rasa dia nampak'. Letih!

Ingat lagi cerita bomoh dalam 'nasib do re mi'?? Boleh download di youtube untuk sama-sama difikirkan....

Wednesday, October 27, 2010

BAHAYA ANTI MAZHAB - UST. AIZAM MAS'OD

Tulisan ilmiah yang amat baik daripada sahabat dan juga 'senior' saya di Jordan iaitu Ust. Aizam Mas'od, berjawatan penyelidik di JAKIM. Jom Baca!

klik di sini

Friday, October 22, 2010

HOW TO DISAGREE WITH ANOTHER

Sebuah artikel daripada Dr.Salman al-Oadah - islamtoday.com

It is customary for researchers and essay writers to summarize their conclusions at the end of their writings. We are going to do just the opposite. We are going to start off by mentioning the conclusion that so many of us have arrived at after long years of bitter experience. This conclusion has been so aptly put in the following lines of Arabic verse:

Of all the faiths found on the Earth that I’ve endeavored to know;
Through all the lands in the East and West I’ve wandered to and fro;

And never have I seen a faith like Islam for unity,
Nor seen a people like the Muslims for strife and enmity.


Does any other nation on the Earth have such a rich heritage as ours? We have the Qur’ân, the Sunnah of our Prophet (peace be upon him), and our long and glorious history, all of which clearly guides us to the importance of unity and solidarity. Unity is a principle of our faith. Allah demands it of us. The Prophet (peace be upon him) called us to it repeatedly. The history of the Companions and the Successors attests to its importance and gives us practical examples of how it can be achieved.

When we look at the state of the Muslims today, however, we see a lot of discord. We hear a lot of wrangling and dispute over all sorts of issues, some of which are barely intelligible.

In spite of this, we all seem to be able to speak quite levelly about the etiquettes of disagreement in Islam. We can present the most beautiful theories couched in the most eloquent of verbiage. However, it seems that few of us are able to put these ideas into practice. Many of us expect others to exhibit proper etiquette when they disagree with us but fail to exhibit it ourselves when we disagree with them.

We need to study the etiquettes of disagreement in earnest. It needs to be taught in our schools and colleges and in our mosques. Our youth should be given practical training in debate so that these etiquettes can become their habit and even an aspect of their piety.

Yes, exhibiting such etiquettes is an act of devotion, since by doing so we obey Allah and put the Sunnah of our Prophet (peace be upon him) into practice. By using these etiquettes, we can make them our habit. Once they are properly instilled in us and in our children, it will not be difficult to observe them at all times.

This is something that we all need to do. The ruler needs these etiquettes so he can uphold the rights of the governed, even those among them who disagree with him. The Prophet (peace be upon him) upheld the rights of all people of Madinah who were under his authority, even those of the Jews and the hypocrites who were against him. He was unquestionably patient and forbearing with his followers. His example was emulated by his Companions after his death. We have a good example of this in `Alî b. Abî Tâlib who, when the Khârijîs rose up against him bringing ruin to the nascent Muslim state, still described them as: “our brothers who have transgressed against us” and refused to declare them heretics. He continued to honor their rights as long as they refrained from taking up arms against others.

The scholar needs to observe the etiquettes of disagreement so he can uphold the rights of his students, do justice to them, and treat all their questions and concerns in a respectful manner. He needs to open his heart to them and prepare them so that they can bear their future responsibilities. He should not intimidate them into submission to his views, but make them strong, independent, and dignified.

Parents need to observe these etiquettes in their dealings with their children. They need to maintain a relationship of love and affection even when their children disagree with them. They must realize that the children of today will be the adults of tomorrow. Children cannot be a mere reflection of their parents. Each child is a unique individual. Children have their own thoughts and ideas.

When we discuss the etiquettes of disagreement, we must also talk about the means of managing the disagreements that inevitably develop between us. We live in an era of openness. The barriers that once held us back are gone. Our situation reminds me of the story of Bishr b. Marwan when he lost one of his hunting falcons in Madinah and ordered that all of the gates to the city be closed, forgetting that the falcon could easy fly away. Likewise, we live in the Space Age with the Internet and other means of communication at our disposal. Governments have realized that they can no longer rely upon censorship and coercion and that the only solution left to them is to get down among the people and address the issues with facts.

Public discourse today is full of contradictions. Opinions are spreading and being circulated to an unprecedented degree. In such an atmosphere, it is not appropriate to simply dismiss the ideas of others as foolish, no matter how shallow their arguments seem to us. We must lend them a respectful ear and respond to their ideas with ours. We must bring the appropriate medicine to treat the diseases that we encounter if we wish to cure the maladies that afflict us.

The Internet has become an arena for open dialogue. In the Arabic language alone, there are now countless forums for the interchange of ideas. Unfortunately, the Internet is showing us just how ill equipped we are to discuss things with one another. It has made us see that we do not realize how broad a spectrum of thought Islam tolerates with respect to matters of religion and matters of public concern. It is also showing us our ignorance about the extent to which all Muslims actually agree and the extent to which we are allowed to disagree. These shortcomings on our part have had many negative consequences for Islamic discourse over the Internet, including but not limited to the following:

1. There is the idea that if you are not with us then you are against us. If I find that there is just a small point of disagreement between us – that you are not with me 100% - then I want to have nothing to do with you.

2. We have a problem drawing the line between the topic under discussion and the person with whom we are discussing it. Discussions about a particular point of contention often escalate into personal attacks on the people involved with accusations being thrown about regarding their integrity and their personal lives. Many forums on the Internet have been reduced to venues for slander, character defamation, and scandal.

3. The tone of many of our discussions is wrong. Inappropriate language abounds. Curses and vulgarities have replaced civil discourse. Many great scholars, like al-Ghazâlî, al-Shâtibî, and Ibn Taymiyah, have pointed out that if arguments were won with the loudest voice and the harshest words, then fools would be the best debaters. Arguments are best won by presenting evidence with respect and sobriety. As we all know, an empty truck is always more noisy and rackety on the road than one that is full of goods.

4. There is too much hyperbole on the Internet. We are prone to making exaggerated claims to support our points of view. How many times during a debate does someone claim that a superb and definitive article has been written on the matter of discussion that has put the case to rest? When and if we manage to get hold of the article, we find that, instead of it being a work of substance and probity supported by evidence, it is a vacuous paper full of vindictives directed at those who disagree with the author. It is unfortunate that so many people seem to consider this a sign of the paper’s strength.

5. There is a lot of self-centeredness in our discussions. We have all heard someone say: “I do not tell you anything but what I know and I only guide you to what is right.” Many people are so full of their own opinions that they can accommodate nothing else. It does not matter that what they hold true is merely a viewpoint and not an indisputable tenet of faith clearly stated in the Qur’ân and Sunnah.

6. Too many people are convinced of their own infallibility. They refuse to entertain the notion that their ideas just might be wrong and that someone else might just possibly be right.

7. We are plagued with the problems of superficiality and oversimplification. Many matters are complicated and difficult to understand without considerable thought and effort. Many people are quick to assume that such ideas must inherently be false and contrary to the teachings of the Qur’ân and Sunnah. When they find some other idea presented that is simple and easy to digest, they take to it, assuming that it must be the truth. This is the problem we often find with mass media. We hear nothing but blustering and verbosity on so many of the television talk shows that pit people of different ideologies and viewpoints against each other. Here are a few examples of the things people have said on the air about their opponents:
·He has neither dignity with Allah nor with any monotheist on Earth.

·He has died, and surely his new abode is Hell, and what a horrid place it is.

·He has deviant beliefs and a confused understanding.

·He is a hypocrite.
The topics of debate that inspire such bold statements are usually so theoretical that people cannot be expected to agree about them. However, from statements like these, you would think that they were arguing about some indisputable principle of faith that is clearly set out in the Qur’ân and Sunnah.

In any case, even when we are defending the indisputable truth against someone who is in manifest error, it is always wise to start our discussions around matters wherein we agree. Look at how Allah in the Qur’ân commands us to address the Jews, Christians, and other unbelievers:

“Say: ‘O People of the Scripture! Let us come to a mutual understanding between us to worship none but Allah, associating nothing with Him at all, and to refrain from taking some among ourselves as lords besides Allah.’ But if they turn away, then say: ‘Bear witness that we are Muslims.’” [Sûrah Al `Imrân: 64]

“Say: ‘Who gives you sustenance from the heavens and the Earth?’ Say: “Allah. And indeed it is either we or you who are on manifest error.’” [Sûrah Saba’: 24-25]

When Allah tells us to speak to them of our own actions, He instructs us to say: “You will not be questioned about our crimes.” But when He tells us to speak about our innocence of their actions, we are to use a softer tone and say: “And we will not be questioned about what you do.” Then we are merely to say: “Each of us acts according to his manner, but your Lord knows best who is most rightly guided to the way.” [Sûrah al-Isrâ’: 84]

Composure and gentleness of tone, when accompanied by sound evidence and intelligent arguments, is the best way to refute falsehood and win hearts over to the truth.

In the small global village that the world has become, we find ourselves at a great disadvantage to others. Our incessant and futile bickering amongst ourselves does nothing to alleviate our woes. Our enemies watch us as we tear into one another. What do we expect them to think of us? They can only say: “First, come to some agreement on what you believe and wish to present to the world, then come and talk to us about it.”

Recently, I received some feedback on an article I wrote entitled “Between Myself and Ibn Jibrîn”. I had thought that this article – which discusses matters that are still the source of considerable contention among Islamic workers – would only be of concern to a small number of Muslims and no one else. However, I received letters from perceptive non-Muslim men and women in America who not only understood what I wrote, but who were perceptive enough to read between the lines. Their comments let me know how carefully they considered what I was saying and how well they understood it. Perhaps they understood it better than many of its intended audience.

Tuesday, October 19, 2010

AL-QURAN - THE EXPANDING UNIVERSE

Tulisan ini diambil daripada buku 'Quran & Science, Compatible or Incompatible' karya Dr.Zakir Abd.Karim Naik, seorang tokoh ilmuan dan pendakwah terkemuka dunia Islam masa kini.

In 1925, American astronomer Edwin Hubble, provided observational evidence that all galaxies are moving away from one another, which implies that the universe is expanding. The expansion of the universe is now an established scientific fact. This is what the Qur’an says regarding the nature of the universe:

“With power and skill did We construct the Firmament:For it is We Who create the vastness of Space.”
[Al-Qur’an 51:47]

The Arabic word musioon is correctly translated as ‘expanding it’, and it refers to the creation of the expanding vastness of the universe. One of the greatest astrophysicist Stephen Hawking, in his book, ‘A Brief History of Time’, says, “The discovery that the universe is expanding was one of the great intellectual revolutions of the 20th century.” The Qur’an mentioned the expansion of the universe, before man even learnt to build atelescope!

Some may say that the presence of astronomical facts in the Qur’an is not surprising since the Arabs were advanced in the field of astronomy. They are correct in acknowledging the advancement of the Arabs in the field of astronomy. However they fail to realize that the Qur’an was revealed centuries before the Arabs excelled in astronomy. Moreover many of the scientific facts mentioned above, such as the origin of the universe with a Big Bang, were not known to the Arabs even at the peak of their scientific advancement. The scientific facts mentioned in the Qur’an are therefore not due to the Arabs’ advancement in astronomy. Indeed, the reverse is true: they advanced in astronomy, because astronomy occupies a place in the Qur’an.

Saturday, October 16, 2010

AL-QURAN - SHAPE OF THE EARTH IS SPHERICALTulisan ini diambil daripada buku 'Quran & Science, Compatible or Incompatible' karya Dr.Zakir Abd.Karim Naik, seorang tokoh ilmuan dan pendakwah terkemuka dunia Islam masa kini.

In early times, people believed that the earth was flat. For centuries, men were afraid to venture out too far, for fear of falling off the edge! Sir Francis Drake was the first person who proved that the earth is spherical when he sailed around it in 1597. Consider the following Qur’anic verse regarding the alternation of day and night:

“Seest thou not that Allah merges Night into Day and He merges Day into Night?”
[Al-Qur’an 31:29]

Merging here means that the night slowly and gradually changes to day and vice versa. This
phenomenon can only take place if the earth is spherical. If the earth was flat, there would have
been a sudden change from night to day and from day to night.

The following verse also alludes to the spherical shape of the earth:

“He created the heavens and the earth in true (proportions): He makes the Night overlap the Day, and the Day overlap the Night.”
[Al-Qur’an 39:5]

The Arabic word used here is Kawwara meaning ‘to overlap’ or ‘to coil’– the way a turban is wound around the head. The overlapping or coiling of the day and night can only take place if the earth is spherical.

The earth is not exactly round like a ball, but geo-spherical, i.e. it is flattened at the poles. The
following verse contains a description of the earth’s shape:

“And the earth, moreover, hath He made egg shaped.”
[Al-Qur’an 79:30]

The Arabic word for egg here is 'dahaahaa' which means an ostrich-egg. The shape of an ostrich-egg resembles the geo-spherical shape of the earth. Thus the Qur’an correctly describes the shape of the earth, though the prevalent notion when the Qur’an was revealed was that the earth was flat.

Friday, October 15, 2010

INITIAL GASEOUS MASS BEFORE CREATION OF GALAXIES

Tulisan ini diambil daripada buku 'Quran & Science, Compatible or Incompatible' karya Dr.Zakir Abd.Karim Naik, seorang tokoh ilmuan dan pendakwah terkemuka dunia Islam masa kini.

Scientists agree that before the galaxies in the universe were formed, celestial matter was initially in the form of gaseous matter. In short, huge gaseous matter or clouds were present before the formation of the galaxies.

To describe initial celestial matter, the word ‘smoke’ is more
appropriate than gas. The following Qur’anic verse refers to this state of the universe by the word dukhaan which means smoke.

“Moreover, He Comprehended in His design the sky, and it had been (as) smoke:
He said to it and to the earth: ‘Come ye together, willingly or unwillingly.’They said: ‘We do come (together), in willing obedience.’”
[Al-Qur’an 41:11]

Again, this fact is a corollary to the ‘Big Bang’ and was not known to anyone before the prophetehood of Muhammad (Peace be upon him)1. What then, could have been the source of this knowledge?

Wednesday, October 13, 2010

CREATION OF THE UNIVERSE: ‘THE BIG BANG’

Tulisan ini diambil daripada buku 'Quran & Science, Compatible or Incompatible' karya Dr.Zakir Abd.Karim Naik, seorang tokoh ilmuan dan pendakwah terkemuka dunia Islam masa kini.


The creation of the universe is explained by astrophysicists as a widely accepted phenomenon, popularly known as ‘The Big Bang’. It is supported by observational and experimental data gathered by astronomers and astrophysicists for decades. According to ‘The Big Bang’, the whole universe was initially one big mass (Primary Nebula). Then there was a ‘Big Bang’ (Secondary Separation) which resulted in the formation of Galaxies. These then divided to form stars, planets, the sun, the moon, etc. The origin of the universe was unique and the probability of it happening by ‘chance’ is nil. The Qur’an contains the following verse regarding the origin of the universe:

“Do not the Unbelievers see that the heavens and the earthwere joined together (as one
unit of Creation), before We clove them asunder?”
[Al-Qu’ran 21:30]

The striking similarity between the Qur’anic verse and ‘The Big Bang’ is inescapable! How could a book, which first appeared in the deserts of Arabia 1400 years ago, contain this profound scientific truth?


Monday, October 11, 2010

MINI SEMINAR - 'MENDEKATI SURAH YAASIN'

Insya Allah, Pemuda Iman dengan kerjasama al-ahkam.net dan IIS akan sekali lagi berkongsi perbincangan ilmiah dalam siri Mini Seminar yang telah beberapa kali dianjurkan Kali ini dengan tajuk:

'MENDEKATI SURAH YAASIN'.

TARIKH : 24 OKT 2010 (AHAD) BERMULA 9.30 A.M.

TEMPAT:

IIS Hall, No. 1-5-2, Wisma Prima Peninsula, Jln Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur(Atas Saba Islamic Media)


KENAPA 'MENDEKATI SURAH YAASIN'?
Surah Yaasin mempunyai kedudukan yang amat dekat dalam hati masyarakat Islam kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana surah ini merupakan di antara surah yang sering dibaca malah dihafal oleh ramai dalam kalangan umat Islam di Malaysia.

Kali ini Pemuda Iman, al-ahkam.net dan IIS merasa terpanggil untuk menganjurkan satu program ilmu berkaitan surah yang amat agung ini. Program ini bertujuan untuk membawa masyarakat yang dahagakan ilmu untuk mengenali dan memahami isi kandungan surah Yaasin. Perbincangan akan tertumpu kepada 3 aspek:

1- Tafsiran Surah Yaasin - mengenali keunikannya, pembahagian isi kandungannya dan pengajaran penting di dalamnya untuk kehidupan.

2- Kelebihan membaca dan mempelajari Surah Yaasin - dilihat dari sudut hadith dan juga mutiara kata para ulama zaman berzaman.

3- Keunikan gaya bahasa dan pemilihan perkataan - melihat kepada komentar pakar Bahasa Arab dulu dan kini terhadap keindahan surah Yaasin dari sudut bahasa.

Penyampai:

Ust.Mohd. Syauqi Mohd.Zahir - IIUM

Ust.Mohd. Anwaruddin Abd. Wahab - BERNAMA (Bahagian Arab Service)

Ust.Adlan Bin Abd. Aziz - panel al-ahkam.net

Untuk maklumat dan pendaftaran (percuma)- sila klik di SINI

Saturday, October 02, 2010

GALAKAN MEMBACA YASIN UNTUK ORANG NAZAK

ARTIKEL INI DIAMBIL DARI WWW.AL-AHKAM.NET, HASIL TULISAN : KHAIRUL AMIN MOHD. SALLEH

Kita pernah membicarakan mengenai sebuah hadith berkenaan dengan fadhilat surah Yasin yang di sahihkan oleh Ibn Hibban dimana mereka yang membaca surah tersebut pada malam hari dengan penuh pengharapan kepada Allah swt, Allah swt akan mengampunkan dosanya yang lalu. Selain dari mengharapkan pengampunan dari Allah, surah Yasin ini sangat popular dibaca dikala menziarahi jenazah.

Dirumah yang berlakunya kematian, kelihatan disediakan pelbagai bentuk buku yang terkandung surah Yasin untuk tetamu yang berkeinginan membacanya, Dalil yang mereka ambil adalah hari hadith berikut, Sabda Nabi :saw :-

اقرأوا على موتاكم يس
“Bacalah kepada mereka yang mati surah Yasin”

Hadith ini dikeluarkan oleh al-Nasaaie, didalam “bab apa yang [perlu] dibacakan keatas orang mati”, kata beliau : telah dikhabarkan kepadaku Mahmud, bin Khalid, telah berkata : telah dikhabarkan kepada kami al-Walid, telah berkata : telah dikhabarkan kepada ku Abdullah bin Mubarak, dari Sulaiman al Tamimii, dari Abu Uthman, dari Ma’qil bin Yasaar, telah beliau nyatakan didalam al-Sunan al-Kubra didalam Kitab amalan siang dan malam.

Hadith ini telah dikeluarkan oleh Ibn Hibban didalam Sahihnya al-Ihsan, didalam kitab al-Janaaiz dari periwayatan Yahya al-Qathaan, dari Sulaiman al-Tamimii. Hadith ini juga telah dikeluarkan oleh Ibn Majah dan Abu Daud.

Menurut Ibn Hibban, hadith ini sahih disisi beliau oleh kerana semua periwayatnya adalah thiqaat (dipercayai), melainkan Abu Uthman. Ibn Hajar didalam al-Talkhis al-Habir (2/110) menyebut, Ibn al-Qathaan menyatakan bahawa hadith ini bermasalah dan mawquf, disebabkan status Abu Uthman dan bapanya tidak diketahui. Abu Bakar Ibn al-‘Arabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Daaraqutni menyatakan hadith ini isnaadnya dhaef. Matannya tidak diketahui dan tidak terdapat hadith sahih didalam bab ini.

Menurut pandangan Ibnu Utsaimin, bagi mereka yang mengatakan status hadith ini sahih, maka membaca surah Yasin adalah sunnah, dan bagi mereka yang mengatakan status hadith ini lemah (dhaef), maka perbuatan tersebut bukan sunnah [Fatawa Ibn Utsaimin, 17/72].

Persoalan disini adalah, apakah amalan membaca Yasin ini dilakukan keatas orang yang sudah mati atau ketika nazak? Jumhur ulama’ mengatakan adalah mustahab(digalakkan) membaca surah Yasin ketika berdepan dengan orang yang sedang nazak. Kenyataan ini diperkuatkan oleh riwayat Safwaan yang diambil dari Musnad Imam Ahmad Ahmad (4/105) :

عن صَفْوَان قال : حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ (صحابي) حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس ؟ قَالَ : فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ . قَالَ : فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا . قَالَ صَفْوَانُ : وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ .
“Safwaan berkata : Syeikh memberitahuku bahawa sesungguhnya mereka telah hadir bersama Ghudaif ibn al-Haarith al-Thumaali (seorang sahabat) ketika kematiannya memuncak. Dia berkata : Adakah salah seorang dikalangan kamu boleh membaca Yasin? Saalih ibn Shuraih al-Sakuuni membacanya dan tatkala sampai pada ayat 40, dia telah meninggal dunia. Syeikh pernah berkata : jika dibaca disisi orang yang sedang nazak, maka [nazaknya[ diringankan. Berkata Safwaan : Isa ibn al-Mu’tamari membacanya diisisi Ibn Ma’bad.”

Ibn Hajar didalam al-Isaabah [5/190] berkata Isnaadnya Hasan. Kesahihan sanadnya dilihat dari Ghudaif Ibn Haarith, dan kesemua rijal itu thiqaat. Berkata al-Hafiz Ibn Kathir, beberapa ulama’ pernah mengatakan, diantara perkara khusus surah ini adalah tidak dibaca melainkan perkara-perkara berat dipermudahkan oleh Allah swt, dan apabila dibaca disisi orang yang sedang nazak maka diturunkan rahmat dan barakah, dan dipermudahkan keluarnya roh [Tafsir Ibn Kathir, 3/563].

Dikalangan ulama’ yang berpendapat mustahab membaca surah Yasin kepada mereka yang sedang Nazak termasuklah Ibn Taimiyah (al-Ikhtiyaaraat, ms. 91). Surah Yasin membicarakan tentang Tauhid dan kebangkitan, janji-janji syurga kepada mereka yang beriman sebagaimana firman Allah :

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ . بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ .
“(Setelah ia mati) lalu dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam Syurga". Ia berkata; "Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui -Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan".[Surah Yasin :26-27]. Maka roh tersebut tenteram selepas mendengarnya dan menjadikan ia mudah keluar.

Dua riwayat diatas memberikan dua kesimpulan :

a. Bacaan Yasin digalakkan di baca keatas orang yang sedang menghadapi kematian menurut jumhur Imam Mazhab Fiqh. Amalan tersebut bukanlah bid’ah, akan tetapi ia merupakan perkara yang dikhilafkan.

b. Amalan membaca Yasin kepada orang yang hampir mati dikalangan masyarakat Nusantara bukanlah perkara agama yang diada-adakan, akan tetapi merupakan warisan dari ulama’ terdahulu.

Thursday, September 30, 2010

Program Ilmu - Wacana Hadith

DIJEMPUT BERSAMA DALAM DUA PROGRAM BERKAITAN HADITH YANG AKAN DI ADAKAN DI:

IIS Hall, No. 1-5-2, Wisma Prima Peninsula, Jln Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur
(Atas Saba Islamic Media)PERTAMA:

WACANA ILMU HADITH - 'HADITH PALSU - BILA DAN BAGAIMANA IA MUNCUL'

KHAMIS, 7 OKTOBER, 8.30 MALAM


KEDUA:

WACANA 'FIQH SOLAT - ANTARA MAZHAB DAN HADITH'

AHAD, 10 OKTOBER, 9.30 PAGI

Friday, September 17, 2010

Salah Letak Ayat Al-Quran? - Bahagian 1

Terdapat satu kesilapan yang sering berulang dalam penulisan berkaitan agama. Bukanlah saya ini berkelayakan untuk menyatakan ia satu kesilapan. Saya cuma menukilkan dan cuba menyusun apa yang telah disebutkan oleh Imam-Imam Tafsir sejak dahulu hinggalah kepada apa yang ditekankan oleh pakar-pakar tafsir dalam dunia Islam masa kini.

TAFSIRAN TEPAT, PENGGUNAANNYA JUGA KENA PADA TEMPAT
Menurut para ahli tafsir sejak dahulu hingga kini, setiap ayat Al-Quran mestilah ditafsirkan dengan sebaik mungkin berdasarkan kaedah tafsir. Seperkara lagi, apabila sesiapa yang ingin menggunakan sesuatu ayat Al-Quran - sama ada untuk peringatan, kajian atau penulisan dan dakwah serta lain-lain lagi - hendaklah ia digunakan tanpa lari atau keluar dari kontek dan maknanya.

NIAT YANG BAIK TETAPI TETAP SATU KESILAPAN
Terkadang berlaku dalam kalangan mereka yang ingin menggunakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran - dan ini satu niat yang harus dipuji - cuma disebabkan kurang menyelidik maksud sebenar ayat, maka mereka telah tersalah letak ayat tertentu bukan pada maksudnya yang sebenar.

Hakikat ini telah disedari oleh ramai ahli tafsir moden dan salah seorangnya ialah Dr. Solah Abd. Fattah al-Khalidi (salah seorang ulama tafsir terkemuka dunia Arab, menetap di Jordan). Beliau telah mengarang sebuah buku yang menekankan permasalahan ini dengan memberikan contoh-contoh kesilapan penggunaan ayat Al-Quran di luar kontek.

Insya Allah dalam beberapa penulisan, saya akan menyebutkan contoh-contoh yang saya petik dari buku beliau berjudul :

تصويبات في فهم بعض الآيات

(Beberapa pembetulan dalam memahami beberapa ayat)

Dalam buku ini Dr.Solah telah menyebutkan 30 contoh penggunaan ayat di luar kontek termasuk ayat-ayat yang disalah tafsir mengikut apa yang beliau temui.

MATLAMAT BETUL, CUMA CARANYA SAHAJA YANG KURANG TEPAT
Kita tidak menolak bahawa terkadang maksud penggunaan ayat-ayat ini adalah tepat. Cuma apa yang tidak tepat ialah penggunaan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan.

Sebagai contoh, saya ingin memancing ikan. Tidak salah kalau saya berdoa untuk Allah SWT mudahkan saya mendapat hasil tangkapan. Tetapi saya pernah diberitahu bahawa dengan membaca ayat 143, surah al-Nisaa', tangkapan akan menjadi banyak. Tetapi mari kita lihat bersama apakah maksud ayat tersebut:

maksud ayat 143 Surah al-Nisaa':

Mereka berkeadaan "muzabzab" (tidak mempunyai pendirian yang tetap) antara (iman dan kufur) itu; mereka tidak berpihak terus kepada golongan (kafir) dan tidak pula berpihak kepada golongan (yang beriman). Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau (wahai Muhammad) tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.

Siapa 'mereka' di dalam ayat itu? Jawapannya ialah dengan melihat ayat 142 iaitu ayat sebelumnya:

Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya (terhadap ugama) Allah (dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya), dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka (dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik). Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka (hanya bertujuan) riak (memperlihatkan sembahyangnya) kepada manusia (supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman), dan mereka pula tidak mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang) melainkan sedikit sekali (jarang-jarang).

Maka apa kaitannya dan mengapa kita membacanya semasa memancing atau menangkap ikan? Kesilapan di sini bukan dari segi hukum, tetapi kesilapan dari segi meletakkan ayat Al-Quran bukan pada tempatnya.

Dalam tulisan akan datang, saya akan menyebut contoh-contoh lain yang akan diambil dari buku Tashwibat karya Dr.Solah al-Khalidi. Semoga peringatan ini menjadi satu pengajaran untuk kita berhati-hati dalam menggunakan ayat-ayat Al-Quran.

Insya Allah...

adlan abd aziz

Tuesday, September 14, 2010

Wacana Ilmu - Fiqh Solat Antara Mazhab & Hadith

WACANA ILMU

'FIQH SOLAT - ANTARA MAZHAB & HADITH'


Oleh : Adlan Abd. Aziz

Tarikh: Ahad 10 Oktober 2010

Masa: 9.30 pagi

Tempat: IIS Hall, No 1-5-2, Prima Peninsula, Jalan Setiawangsa 11
Kuala Lumpur, Malaysia (atas Saba Islamic Media)

Pendaftaran Percuma - sila klik di sini

Saturday, September 11, 2010

Kepalsuan hadith - Bercakap soal dunia dalam masjid

Apabila abang saya, Hafiz Abd.Aziz menghantar satu gambar melalui telefon bimbit, saya agak terkejut bercampur kecewa. Kenapa? Kerana gambar tersebut adalah gambar satu tulisan yang digantung di salah sebuah masjid dan tulisan itu merupakan sebuah hadith palsu! Mari kita lihat bersama apa kata ulama hadith zaman berzaman tentang hadith yang disangka benar dan sahih dalam kalangan sebahagian masyarakat ini.

Hadith tersebut berbunyi:

Sesiapa yang berkata-kata tentang perkara dunia di masjid, Allah hapuskan pahala amalannya selama 40 tahun.


terdapat juga satu lagi hadith palsu yang hampir sama maksudnya berbunyi:

Berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput.

Adakah benar ada hadith sebegini dalam buku-buku hadith utama? Adakah ia hadith yang benar-benar sahih daripada Rasulullah s.a.w.? Sebahagian pembaca mungkin akan menjawab...saya tak tahu tapi rasanya saya pernah baca/dengar. Ini jawapan biasa kita temui. Hakikatnya kita 'tidak tahu'. Elok kita bertanya kepada yang tahu atau mencari dalam khazanah ilmu agar kita akan berpindah dari status 'tidak tahu' kepada 'tahu'.

Penjelasan:
Apabila kita melihat pandangan ulama hadith zaman berzaman, kita dapati beberapa fakta berkaitan dua hadith di atas dan juga berkaitan maksud yang dibawa oleh keduanya:

Pertama:
Kedua hadith ini atau yang sama maksud dengannya tidak ada ditemui di dalam buku-buku hadith utama seperti : Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Kitab-kitab Sunan (Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Nasaai), buku-buku Musnad (Ahmad, Abu Ya'la dll), atau Muwatto Imam Malik, dan buku-buku hadith masyhur yang lain. Maka bagaimana ia dianggap sebagai benar?

Kedua:
Tidak pernah ditemui mana-mana ulama hadith terkemuka yang mengisytiharkan bahawa hadith ini benar, sahih dari Rasulullah s.a.w./

Ketiga:
Terdapat ulama hadith terkemuka dalam bidang hadith (walaupun mungkin tidak popular dalam masyarakat umum) yang menyatakan bahawa hadith ini dan hadith sebegini tidak sahih malah palsu. Palsu dengan makna ia bukan hadith dan bukan berasal daripada Rasulullah s.a.w. Di antara mereka ialah:

Hadith 'dihapuskan amalan selama 40 tahun': Ahli hadith yang menilainya sebagai 'palsu' antaranya ialah:

1-al-Soghoni dalam bukunya yang mengumpulkan hadith-hadith palsu - al-Maudhu'aat.

2-Mulla Ali al-Qari dalam bukunya yang mengumpulkan hadith-hadith palsu - al-Asrar al-Marfu'ah dan al-Mashnu'.

*Rujuk buku Kasyf al-Khafaa' karya al-Ajluni - hadith no.2440.


Hadith 'memakan amalannya seperti binatang liar memakan rumput'. Ahli hadith yang menilainya sebagai palsu antaranya ialah:

1- al-Iraqi dalam takhrij al-Mughni 'an Hamli al-Asfaar.

2- al-Zabidi, al-Fairuz Abaadi, Ibn Hajar al-Asqalani, seperti yang ada dalam buku al-Masnu' oleh Ali al-Qari (no.109).

3- al-Subki dalam Tobaqaat al-Syafi'iyyah al-Kubra.

*Rujuk buku '20 Persoalan Asas Tentang Hadith - Adlan Abd.Aziz'.

Seperkara lagi, ia adalah sebuah kata-kata yang tidak dapat diterima maksudnya kerana umum mengetahui bahawa di zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman kegemilangan Islam, masjid merupakan pusat pentadbiran dalam menguruskan hal ehwal pemerintahan. Sememangnya umat Islam dituntut untuk berbincang hal keduniaan di masjid kerana dunia yang digunakan dengan baik akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Itulah contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Mereka berbincang soal memajukan dunia selaras dengan syariat di masjid dan juga di tempat-tempat lain. Oleh itu kita dapat Mulla Ali al-Qari menyatakan bahawa hadith sebegini batil iaitu palsu dari setiap segi.

Adalah diharapkan sesiapa sahaja yang menemui hadith ini dibaca, ditulis atau disebarkan agar menasihati mereka yang bertanggungjawab agar lebih berhati-hati pada masa akan datang.

Adlan Abd. Aziz

Friday, September 10, 2010

Salam Eid al-Fitr


Untuk keluarga dan sanak saudara...

Untuk rakan dan sahabat semua...

Untuk murid-muridku sejak 2003 hingga kini...

Peliharalah keindahan Eid kali ini dengan kesopanan dan adab mulia...

Jangan lupa tegur kalau jumpa ...

* Mohon maaf tak hantar / balas sms raya...itu bukan tanda anda dilupai... :)

Tuesday, September 07, 2010

Tazkirah...tidak semudah yang disangka

Memberikan tazkirah bukan satu perkara remeh, mudah, santai sehinggakan sesiapa sahaja boleh melakukannya tanpa disiplin tertentu. Di sini saya ringkaskan beberapa masalah dalam beberapa tazkirah termasuklah tazkirah sepanjang Ramadhan yang saya temui dan saya masih ingat. Tidak dinafikan terdapat tazkirah yang disampaikan dengan penuh ilmu dan penghayatan lantas memberi kesan pada diri saya dan orang lain. Tumpuan saya hanyalah pada segelintir tazkirah dan pentazkirah sebagai kritikan membina dan peringatan bersama.

Berserta nasihat ini juga saya sertakan cadangan penyelesaian untuk para pentazkirah agar kesilapan yang sama tidak akan berulang. Apa guna kita mengkritik jika kita tidak membantu?
Selamat membaca..

1- Terdapat sebahagian pentazkirah yang tersalah dalam menyebut ayat-ayat Al-Quran yang ingin dijadikan isi tazkirahnya. Bahkan ada yang tersalah memberikan terjemahan dan tafsiran. Contohnya terjemahan ayat 'Fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh' [iaitu ayat 191 dan ayat 217 dari surah al-Baqarah] dengan menafsirkan 'fitnah' sebagai 'tuduhan bohong terhadap manusia tidak bersalah'. Ini adalah terjemahan yang tidak tepat. 'Fitnah' di dalam kedua ayat tersebut bukan bermaksud 'tuduhan bohong' tetapi ia membawa maksud 'usaha orang-orang kafir yang mengganggu dakwah dan cuba memesongkan umat Islam dari jalan kebenaran lantas menyemai amalan syirik'.


Cadangan:
Seeloknya pentazkirah menyenaraikan terlebih dahulu ayat-ayat yang beliau ingin gunakan lalu mengambil sedikit masa untuk menyemak terjemahan dan tafsirannya. Salah seorang ulama tafsir terkemuka negara Arab, Dr. Solah Abd. Fattah al-Khalidi pernah menasihatkan di dalam bukunya Ma'a Qasas al-Saabiqin supaya para pendakwah membuat persediaan sebelum berdakwah agar dakwahnya lebih kukuh dan mantap serta kurang melakukan kesilapan.

2- Terdapat beberapa tazkirah yang menyebut hadith-hadith dhaif dan palsu. Adakah pentazkirah itu tahu ia dhaif dan palsu? Saya merasakan bahawa beliau tidak tahu. Namun begitu ia tetap satu perkara yang tidak wajar kerana hadith palsu itu akan tersebar dalam kalangan yang mendengar tazkirah. Contohnya seperti :

'Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China'
'Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad'
'Ramadhan itu awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, hujungnya pembebasan dari neraka'
'Beramallah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati keesokannya'
'Sesiapa yang inginkan dunia, hendaklah memiliki ilmu, sesiapa yang inginkan akhirat, hendaklah memiliki ilmu, sesiapa yang inginkan keduanya, hendaklah memiliki ilmu'
'9/10 rezeki itu ada pada perniagaan'

Sedangkan kata-kata di atas telah pun dinilai sebagai palsu dan bukan hadith oleh ramai ahli hadith dan ulama sejak dahulu hingga kini. Maka bagaimana kita boleh 'terleka' dan 'tersebut' hadith-hadith ini dalam tazkirah di hadapan orang ramai? Kita tidak boleh asyik menuturkan alasan mudah seperti 'nak buat macam mana, saya tak tahu', 'saya ingatkan hadith' atau 'dah lama saya tahu ini hadith' dan sebagainya. Ini bukan alasan kerana hadith-hadith sahih terlalu banyak untuk kita capai dalam buku-buku terkemuka seperti Riyadhussolihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Alasan itu boleh diterima dari mereka yang mendengar tazkirah, bukan 'pentazkirah'.

Cadangan:
Jadikan buku-buku utama hadith seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhussolihin sebagai bahan rujukan utama jika ingin mencari hadith-hadith untuk digunakan dalam tazkirah. Tidak mengapa jika kita tidak menyebutkan terlalu banyak hadith. Cukup dengan satu dua hadith pun memadai jika dihuraikan dan dihayati maksudnya.

3- Menumpukan sesuatu isu yang kecil dan membesarkannya sedangkan ia tidak termasuk dalam kategori 'wajib' atau 'haram'.

Contohnya saya pernah mendengar seorang pentazkirah beria-ia memarahi orang yang tidak solat terawih 23 rakaat. Manakala dalam masa yang sama ada pula pentazkirah yang seolah menghadkan terawih mesti 11 rakaat dan tidak boleh lebih. Sedangkan di zaman awal Islam perkara sebegitu begitu kecil dan ada yang menunaikan solat sehingga 30 atau 40 rakaat lebih. Ia hanyalah bilangan rakaat.

Manakala terdapat pula pentazkirah yang memarahi anak-anak muda pergi ke masjid tanpa memakai kopiah dan baju melayu. Adakah ini satu perkara yang patut dibangkitkan sedangkan ia tidak wajib dan bukan asas dalam beragama?

Seorang lagi pentazkirah pula berkeras mahukan para jemaah mengkhatam Quran dalam bulan Ramadhan sedangkan ia bukanlah satu tuntutan wajib. Sesiapa yang berjaya khatam 30 juzuk maka ia satu perkara yang baik namun sesiapa yang tidak mampu, tidak wajar kita mempertikaikannya.

Cadangan:
Setiap isu dan perkara yang ingin dibawa mestilah dilihat dari segi 'keutamaannya'. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh al-Awlawiyyat atau Fiqh Keutamaan menggariskan bahawa pendakwah dan umat Islam perlu menumpukan kepada yang lebih utama. Contohnya mendahulukan perkara wajib sebelum sunat, perkara tentang masyarakat sebelum individu, perkara haram sebelum makruh, perkara yang bermanfaat untuk ramai dan sebagainya. Buku beliau Fiqh al-Awlawiyyat telah pun diterjemah dan elok dijadikan bahan bacaan pendakwah.


4- Membawa kisah-kisah pelik dan ajaib yang tidak bersumberkan dari Al-Quran atau hadith sahih. Kisah-kisah ini adakalanya berkaitan umat terdahulu atau kadangkala kisah di zaman moden ini yang belum dipastikan kebenarannya.

Cadangan:
Sebagaimana kita membuat persediaan untuk menyemak ayat Al-Quran dan hadith yang akan kita gunakan dalam tazkirah, buatlah juga kajian tentang kesahihan kisah atau cerita pelik yang akan kita sampaikan nanti. Tidak semua kisah pelik itu benar. Ada kisah pelik dan ajaib yang memang ada dalam Al-Quran dan hadith. Tetapi ada juga kisah pelik yang tiada dalam mana-mana sumber yang diyakini.

5- Berdoa terlalu lama selepas tazkirah sehingga para jemaah tidak selesa. Doa bukanlah satu kemestian setiap kali selepas tazkirah. Namun begitu jika pentazkirah ingin berdoa, dinasihatkan agar berdoa dalam kadar sederhana dan tidak terlalu panjang. Kita semua tahu bahawa Rasulullah s.a.w. pernah memarahi sahabatnya Mu'adz Bin Jabal kerana terlalu memanjangkan solat ketika menjadi imam solat fardhu. Tidakkah hadith ini boleh membuatkan kita terfikir, adakah patut kita memanjangkan doa sehingga terlalu lama?

Cadangan:
Berdoalah dengan doa-doa ringkas yang diterjemahkan agar dapat dihayati oleh mereka yang mendengar tazkirah. Malah amat memadai kalau kita akhiri dengan tasbih kaffarah dan surah al-Asr. Itu sudah cukup cantik dan ringkas serta mencapai matlamat.

Itulah sekadar yang dapat saya kongsi untuk kali ini. Maafkan saya jika terkasar atau mengguris hati sesiapa. Apa yang baik, harap disebarkan.

wallahu a'lam

Sunday, August 15, 2010

Seminar : Al-Quran dan Israiliyyat

ISLAMIC INFORMATION & SERVICES FOUNDATION (IIS)

&

AL-AHKAM.NET

&

PEMUDA IMANMENGANJURKAN PROGRAM ILMU SEMPENA RAMADHANTajuk : 'Al-Quran & Israiliyyat'Oleh :

Ustaz Adlan Abd Aziz

Ustaz Mohd Syauqi Md. Zahir
Antara perkara yang akan dibincangkan oleh ahli-ahli panel adalah seperti di bawah:

Israiliyaat

Sejarah kemunculannya

Cara berinteraksi dengannyaBerminat??? Tempat adalah terhad!!!

Penyertaan adalah melalui pendaftaran sahaja. Sila mendaftar di

http://iis.eventbrite.com

Program ini adalah percuma. Kertas Kerja disediakan.

Monday, August 09, 2010

Seminar Tafsir Al-Quran - anjuran bersama AAN dan IRF


Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dan setinggi penghargaan kepada Dr. Ahmad Farouk Musa dan sahabat-sahabat IRF yang telah bekerjasama dengan AAN untuk menganjurkan Seminar Tafsir Al-Quran baru-baru ini.

Kertas kerja yang dibentangkan adalah seperti berikut:

Mengenal Imam al-Tobari dan Tafsirnya - Adlan Abd. Aziz - klik di sini

Risalah reformis Tafsir Muhammad Asad - Dr. Ahmad Farouk Musa - klik di sini

Tafsir al-Azhar, Prof. Hamka - Ust. Mohd. Syauqi Mohd. Zahir.


Gambar sekitar program - di sini

Thursday, July 29, 2010

Tuesday, July 20, 2010

The 7 Habits of Highly Effective People - Habit 1 : Be Proactive

By: Stephen Covey ( stephencovey.com)

Your life doesn't just "happen." Whether you know it or not, it is carefully designed by you. The choices, after all, are yours. You choose happiness. You choose sadness. You choose decisiveness. You choose ambivalence. You choose success. You choose failure. You choose courage. You choose fear. Just remember that every moment, every situation, provides a new choice. And in doing so, it gives you a perfect opportunity to do things differently to produce more positive results.

Habit 1: Be Proactive is about taking responsibility for your life. You can't keep blaming everything on your parents or grandparents. Proactive people recognize that they are "response-able." They don't blame genetics, circumstances, conditions, or conditioning for their behavior. They know they choose their behavior. Reactive people, on the other hand, are often affected by their physical environment. They find external sources to blame for their behavior. If the weather is good, they feel good. If it isn't, it affects their attitude and performance, and they blame the weather. All of these external forces act as stimuli that we respond to. Between the stimulus and the response is your greatest power--you have the freedom to choose your response. One of the most important things you choose is what you say. Your language is a good indicator of how you see yourself. A proactive person uses proactive language--I can, I will, I prefer, etc. A reactive person uses reactive language--I can't, I have to, if only. Reactive people believe they are not responsible for what they say and do--they have no choice.

Instead of reacting to or worrying about conditions over which they have little or no control, proactive people focus their time and energy on things they can control. The problems, challenges, and opportunities we face fall into two areas--Circle of Concern and Circle of Influence.

Proactive people focus their efforts on their Circle of Influence. They work on the things they can do something about: health, children, problems at work. Reactive people focus their efforts in the Circle of Concern--things over which they have little or no control: the national debt, terrorism, the weather. Gaining an awareness of the areas in which we expend our energies in is a giant step in becoming proactive.

Wednesday, July 14, 2010

Bringing About Happiness

ARTIKEL KARYA DR. SALMAN AL-OADAH ( www.islamtoday.net)

Happiness cannot be purchased with gold and silver. It is far more precious than that.

Happiness is like a pearl in the depths of the sea. Only the most expert diver who knows how to seek it out will find it.

Happiness is a good meeting, a nice word, a dream, a realistic yet positive attitude towards life.

Look into yourself. Somewhere in the depths of your own soul lies your happiness.

Let us ask what is meant by happiness. A poll was conducted where 16,000 people had to answer what happiness meant to them.

Thirty-eight percent of the respondents said that happiness is brought about by love.

Twenty-eight percent said that happiness is contentment.

Seventeen percent said that happiness is health.

Seven percent claimed that happiness is to be found in marriage.

Five percent responded that happiness is wealth.

Three percent said that happiness is brought about through children.

Two percent replied that travel brings them happiness.

The Arab writer, `Abbâs Mahmûd al-`Uqqâd once mentioned that he had an artist friend who liked to imagine things and depict them in drawings. One day, he imagined happiness and drew it as a twenty-year-old girl skipping about in a lively and energetic manner, her hair flying to the right and left, in extreme joy and playfulness. When the artist showed it to `Abbâs, the writer said:

This is not how I imagine happiness to be. Firstly, what you have depicted might have been described as play, amusement, or enjoyment. Happiness is something else entirely. Happiness is closer in meaning to experience and knowledge than it is to thoughtlessness, adolescence, and ignorance. It is closer to a more advanced age than it is to that age which is full of the delights of youth, vigor, and strength.

Secondly, happiness is closely connected to meanings like contentment, tranquility, and sobriety. It is not expressed as riotous and noisy behavior. Happiness is a matter of taste, emotion, and perception within a person – within his heart and his inner self.

Happiness cannot be formally defined like a scientific term. It can not be delineated and quantified

It may be that happiness comes knocking on our door but since we do not recognize it, we do not open the door for it. It is possible for a person to live in full mental, spiritual, and physical happiness, and not even realize it. We can look at the happiness of small children. They are happy in their lives of innocence, play, and simplicity. However, they very likely do not realize it. When they grow up and start reading and hearing about this notion called happiness, they begin searching for it like it is something lost.

If happiness could be attained through wealth – through the acquisition of gold, silver, dollars, and a big bank account – then the mountains and the mines would be the rightful possessors of happiness, because of all the wealth that they contain within them.

If happiness were achievable through beauty, display, and adornment, then the peacock and the flowers would have more right than us to be happy.

If happiness were in strength and power, then wild beasts would have been the most entitled to happiness.

If, however, happiness were attainable through noble conduct, wisdom, virtue, integrity, and probity, then the human being would have the greatest right to it.

Happiness can be experienced in many things. It can be found in the smile of an innocent baby. It can be found on the tongue of an honest person speaking a good word or remembering Allah. It resides in the heart of a person who shows tolerance to his brethren. It is in giving a gift without ulterior motives. It is when your Lord removes some hardship from yourself or from others. It is experienced in the rest that comes after an hour of hard work.

How many playboys, tyrants, wrongdoers, and people of wealth and power leave this world never experiencing the best and most beautiful thing that the world has to offer: closeness to Allah and the happiness that comes from communion with Him?

Monday, July 12, 2010

Beautify Your Inner Self

ARTIKEL TULISAN DR. SALMAN AL-OADAH
www.islamtoday.net

Just like we take care of our outward appearance, wear nice clothes, and worry about public tastes in our manner of grooming, we should also take care to beautify our inner selves. Just as we would hate to go out in public in a disheveled state, we should also be aware that the corruption of the inner being is far more odious.

A poet once said:
Tasteful attire will never endear
a man to one he's wronged

Any more than corpses love
the finery of burial clothes.
A beautiful funeral dressing is of no benefit to the deceased. Likewise, a person who possesses an evil, envious, hateful nature does not get any benefit from his good outward gestures. Such is the lot of the hypocrite.

A poet writes:
O servant of the flesh! How wretched
you grow from your service.

How you have whittle yourself
away in fruitless labors.

Turn your industry to your soul
and labor to perfect its virtues,

For you are by your soul,
not your flesh, a man.
A person does not become true and noble by virtue of physical strength and stature. If this were the case, then many a beast of burden or carnivore would attain the highest nobility and most sublime humanity. This is why the bodies of men and women are not the measure of their worth.

Inspired by this fact, a poet writes:
You see and scorn an emaciated man,
Though his rags clothe the epithet of a lion.

Surely, the well-dressed man impresses
but then you test his mettle,

Only to be disillusioned by
impeccable appearances.

The camel is of grand stature,
but with a head bereft of wisdom,

So all his great bulk
ultimately avails you naught.

The puniest of sparrows
hatches a flock of chicks,

While the she falcon scarcely
rears any chicks at all.
Size and quantity are not all that matters, nor is a good outward show. What matters most is the heart. If the heart is pure, the body follows, but if the heart is rotten, the whole body is corrupted. The most pious Muslim, Abû Bakr, was a lightweight, slender man, but in spite of that, if his faith were weighed against the combined faith of all the Muslims, his faith would weigh more.

Then there was `Abd Allah b. Mas`ûd who was one of the dearest people to the Allah. The Companion Hudhayfah b. al-Yamân said: “Those among the Companions whose knowledge is not easily prone to error all knew that Ibn Mas`ûd was the closest and dearest of them to Allah.” [Sahîh al-Bukhârî (3762). Sunan al-Tirmidhî (3806)]

Now, Ibn Mas`ûd was extremely slight of build – he was actually quite puny – and his shins were very skinny. He was so small that the wind would cause him to sway to and fro.

The Companion Zur b. Hubaysh relates that Ibn Mas`ûd was harvesting branches from an arâk tree when the wind came up and caused his whole body to turn. People began to laugh at him, and Allah’s Messenger (peace be upon him) asked: “What are you laughing at?” They replied that they were laughing at his skinny legs.

To this the Prophet (peace be upon him) said: “I swear by the One who possesses my soul! Those two legs are weightier in the Balance of the Hereafter than Mount Uhud.” [Musnad Ahmad (3991), Sunan Abî Ya`lâ (5310), and Mu`jam al-Tabaranî (8452)]