Tuesday, February 27, 2007

SIAPAKAH SYIAH?

Syi‘ah ialah golongan yang mendakwa Sayyidina ‘Ali lebih utama daripada sahabat-sahabat lain dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Inilah perkara pokok yang membezakan golongan Syi‘ah daripada golongan-golongan Islam yang lain. Terdapat beberapa banyak aliran di dalam Syi‘ah itu sendiri yang pada dasarnya masing-masing mempunyai konsep yang tersebut di atas. Tetapi aliran-aliran itu berbeza antara satu dengan yang lain kerana wujudnya fahaman-fahaman atau ajaran-ajaran yang saling berbeza. Tetapi tumpuan yang utama akan diberikan kepada Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah* kerana kekeliruan yang timbul di dalam masyarakat sekarang ini ialah berhubung dengan Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah. Syi‘ah inilah yang dipertikaikan oleh para ‘ulama’ di setiap tempat pada masa ini kerana ramainya bilangan mereka dan kedudukan mereka yang semakin popular terutama selepas tercetusnya revolusi di Iran.

SYI‘AH IMAMIYYAH ITHNA ‘ASYARIYYAH
Syi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Asyariyyah ialah Syi‘ah yang mempercayai keimaman dua belas orang imam secara berturut seperti di bawah ini:-
1. ‘Ali bin Abi Talib (wafat 40 H)
2. Hasan bin ‘Ali (wafat 50 H)
3. Husain bin ‘Ali (wafat 61 H)
4. ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Husain (wafat 94 H)
5. Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin (wafat 117 H)
6. Ja‘far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148 H)
7. Musa al-Kazim bin Ja‘far as-Sadiq (wafat 183 H)
8. ‘Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H)
9. Muhammad al-Jawaad bin ‘Ali ar-Ridha (wafat 220 H)
10. ‘Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)
11. Hasan bin ‘Ali al-‘Askari (wafat 260 H)
12. Muhammad bin Hasan al-‘Askari al-Mahdi (ghaib 260 H)

Mereka percaya Imam Kedua Belas telah ghaib dan ia akan muncul kembali ke dalam masyarakat setelah dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Mereka juga percaya kepada al-bada’, ar-raj‘ah, tahrif al-Qur’an, (akan dijelaskan secara terperinci di dalam siri-siri selepas ini ), kemurtadan para sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman r.a. dan sahabat-sahabat besar Rasulullah s.a.w. yang lain, ‘ismah para imam dan lain-lain. Biasa juga Syi‘ah ini disebut sebagai Syi‘ah Imamiyyah atau Ja‘fariyyah sahaja. Syi‘ah ini juga dikenali sebagai Rafidhah kerana fahaman-fahaman dan ‘aqidah-‘aqidahnya yang melampau.
Di Malaysia kumpulan Syi‘ah ini dipercayai mula bertapak selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran. Fahaman Syi‘ah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan fahaman Syi‘ah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Pengaruh fahaman Syi‘ah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam dalam keputusannya yang bertarikh 5 Mei 1996 telah mewartakan kesesatan Syi‘ah dan mengharamkannya dari diamalkan di Malaysia.

Antara negeri yang telah mewarta dan mengharamkan Syi‘ah ;
Selangor : 19 Januari 1998 W.Persekutuan : 3 April 1997
Terengganu : 25 September 1997 P. Pinang : 16 Januari 1997
N.Sembilan : 12 Mac 1998 Kelantan : September 1987

sumber: www.darulkautsar.com

SYIAH - MUSUH DALAM SELIMUT

Istilah musuh dalam selimut amat sesuai dengan fahaman Syiah yang kelihatan semakin menular dalam sebahagian masyarakat Islam di negara kita.

Ia musuh dalam selimut...kerana ia kelihatan menyeru ke arah melaksanakan tuntutan Al-Quran, namun Al-Quran yang mana? Kerana tercatat dalam buku-buku Syiah bahawa Al-Quran yang ada kini tidak lengkap dan naskhah lengkap hanya ada pada Imam Mahdi.

Ia musuh dalam selimut...kerana ia kelihatan seperti memuliakan Rasulullah SAW dan ahli keluarganya...namun kenapa pula Syiah berulang kali menghina dan melaknat sebahagian besar sahabat-sahabat Rasulullah SAW ? Bukankah mereka generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak pandai mendidik atau memilih sahabat?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia sekarang menyeru ke arah Jihad menentang Amerika, Israel dan musuh-musuh Islam...namun begitu, Syiah berulang kali menyatakan bahawa mereka juga akan berjihad menentang Sunni (Ahl Sunnah wa al-Jamaa'ah)....adakah Sunni sama seperti musuh-musuh Islam yang lain?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia mengajak orang ke arah memuliakan ahli keluarga Rasulullah SAW..namun adakah memuliakan itu sampai ke tahap mengangkat mereka sehingga mempunyai sifat-sifat ketuhanan? Imam-imam mereka (bermula daripada Ali Ibn Abi Talib R.A. sehingga imam Mahdi) dikatakan oleh pemimpin mereka bahawa mereka maksum dan lebih tinggi daripada Nabi, Rasul dan malaikat. Inikah cara memuliakan ahli keluarga Rasulullah SAW?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia menyeru ke arah beramal dengan sunnah dan hadith...namun begitu, Syiah menolak hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Ahl Sunnah dan hanya menerima hadith daripada periwayat-periwayat Syiah...hadith manakah yang mereka maksudkan untuk kita beramal?

Ia musuh dalam selimut...kerana di dalam perhimpunan bersama Ahl Sunnah, Syiah menyatakan bahawa mereka bersaudara dengan semua Ahl Sunnah..namun begitu, penyeksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan di Iran dan Iraq terhadap Ahl Sunnah...adakah itu cara mereka bersaudara dengan kita?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia menyeru ke arah akhlak yang mulia...namun begitu..kenapa mereka menghalalkan nikah mut'ah sehingga ke tahap yang begitu merendahkan martabat wanita?

Ia memang musuh dalam selimut...kerana ramai yang masih menyangka Syiah adalah salah satu mazhab...sama sahaja dengan mazhab Ahl Sunnah yang lain....Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali....

Inilah masalahnya bila musuh kita berada dalam selimut...dan kita hanya melihat di luar selimut tanpa membuka di dalamnya....

rujuk penerangan lanjut tentang Syiah dalam www.darulkautsar.com - semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan keteguhan kepada sahabat-sahabat di darulkautsar....

Monday, February 26, 2007

MEMBENTUK PEMIKIRAN MUSLIM SATU KEPERLUAN SEMASA

Melihatkan pelbagai gelagat muslim dan muslimah masa kini membuatkan saya terfikir tentang keperluan membentuk kembali pemikiran muslim. Pembentukan ini perlu diasaskan dengan asas-asas kukuh yang diserap daripada ayat-ayat Al-Quran (yang difahami) dan hadith-hadith sahih (yang juga difahami dengan baik).
Sebagai contoh, asas 'dosa dan pahala' di dalam Islam sudah dilihat jarang dihayati malah jarang diperkatakan dengan serius dalam kalangan orang-orang Islam masa kini. Sedangkan konsep inilah yang mampu mendorong ke arah kebaikan dan menghalang daripada terjebak dalam kejahatan.
Begitu juga asas yang berkaitan tentang 'keperluan ilmu dalam ibadah' juga perlu dihayati kembali dalam pemikiran masyarakat Islam agar mereka tidak lagi beribadah dalam bentuk 'ikut-ikutan'.
Asas berkaitan 'halal dan haram' juga perlu dihayati pada masa kini di mana terdapat banyak jalan-jalan 'mencipta' wang dan harta yang masih belum terang dan nyata adakah ia halal atau tidak. Ini penting agar wang yang akan digunakan nanti mempunyai nilai keberkatan dan bukannya wang yang bakal membawa dosa demi dosa di akhirat nanti.
Sebagai seorang muslim dan muslimah yang menuturkan dua kalimah syahadah, sepatutnya dan seharusnya mereka tidak menjadi manusia yang mempunyai sifat '2 alam' atau 'double standard' - sekejap mentaati Allah dan sekejap lagi pula meninggalkan perintah Allah.
Semoga Allah SWT memberikan kita keteguhan dalam menerapkan Islam dalam seluruh kehidupan.

Thursday, February 22, 2007

Kuliah Terkini

Disebabkan kesibukan, saya tidak dapat mengiklankan kuliah-kuliah yang telah lalu. Apa yang ada ialah 2 kuliah yang akan datang dalam bulan februari ini iaitu:

1- 27/2 - Kuliah Syamaail Muhammadiyyah (hadith2 sifat dan peribadi Rasulullah SAW) - Surau al-Naim, Seksyen 5, Wangsa Maju - selepas solat maghrib

2- 28/2- Kuliah '20 Persoalan Asas Tentang Hadis' - kedai My Little Khalifah Shop, Taman Permata, Ampang - pukul 8.30 mlm

SETIAP ORANG ADALAH PENDAKWAH!

Di sini saya nukilkan sebuah tulisan daripada salah seorang pendakwah terkenal di dunia arab dan Islam masa kini iaitu Dr. Salman Ibn Fahd al-Audah. Artikel ini dan lain-lain artikel serta buku beliau boleh dilihat di laman webnya iaitu www.islamtoday.com .

tajuk artikel ini adalah tentang perlunya setiap orang berdakwah dalam hidup...

selamat membaca...

Dr. Salman al-Audah:

Calling to Allah was the essential duty of all the Prophets (peace be upon them). In the Qur’ân, Allah gives Prophet Muhammad (peace be upon him) the following command: “Say: This is my way; I call to Allah upon clear knowledge, I and those who follow me. Glory be to Allah! And I am not of those who engage in polytheism.” [Sûrah Yûsuf: 108] The Prophet (peace be upon him) carried out this duty throughout his life. It was then taken up by his Companions and those who followed after them. The Muslims have been carrying this duty out ever since. Calling people to Allah is an activity that is open to all Muslims. It is not restricted to any group of people. It is not some exclusive discipline that can only be practiced within a narrow conceptual framework. It is a general volunteer enterprise that can be carried out by all Muslims in all walks of life. They can call people to Allah in in the context of all their lawful pursuits. It is a duty that should be carried out even by those Muslims who regard themselves as sinners. All people are sinners. We are all human, and we all make mistakes. If every sinner refrained from exhorting others to righteousness, then who would exhort others to righteousness after the Prophet (peace be upon him)? The Prophet (peace be upon him) said: “All the descendents of Adam are prone to err, and the best of those who err are those who are penitent.” [Sunan Abî Dâwûd] Calling people to Allah is a duty that has been voluntarily carried out throughout the ages not only by preachers, scholars, and reformers, but by all those who care about Islam and the Muslims, and who long for Islam to spread. Today, these efforts can also be seen in people’s efforts for the upliftment and reform of society. There is no specialist cadre or social caste with an exclusive jurisdiction over Islamic work. A person who gives good advice to others is a caller to Islam. A person who provides social services is a caller to Islam. A person engaged in humanitarian work is a caller to Islam. The same can be said for a person who does charitable work, or who supports reforms, or who works for social justice, or who seeks to dispel misinformation and misunderstandings. Indeed, even someone who merely provides people with lawful alternatives to their sinful deeds is someone engaged in calling to Allah. This is because the person to whom you wish to present Islam needs a conducive environment to make it easy for him to accept what he is being called to. Therefore, any effort we make to bring people to betterment or to take them away from wrongdoing is a step towards calling them to Allah. Such acts are virtuous and charitable, and we are enjoined to be charitable to others. The Prophet (peace be upon him) said: “Every greeting of peace is charity. Every step taken to prayer is charity. Every reconciliation made between two people is charity. Carrying a man’s burden for him is charity. Removing an obstruction from the road is charity.” He also said: “The smile that you show to your brother is an act of charity.” Indeed, the Prophet (peace be upon him) even said: “The intimacy that you have with your wife is charity.” The Companions were surprised by this and asked: “One of us fulfills his desires and receives blessings for it?” The Prophet (peace be upon him) answered: “Consider, if he fulfilled his desire through unlawful means, would he not incur sin? Likewise, if he fulfills it through lawful means, he will attain blessings.”

Thursday, February 08, 2007

MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN ISLAM KECIL DI DALAM RUMAH

seeloknya setiap keluarga muslim mewujudkan satu perpustakaan kecil dalam rumahnya agar budaya ilmu dapat disemai sesama ahli keluarga. Berikut adalah buku-buku cadangan untuk diletak di dalam perpustakaan mini tersebut:

1- Al-Quran berserta terjemahannya seperti Tafsir Pimpinan al-Rahman dan juga tafsir terjemahan daripada Kerajaan Arab Saudi (warna coklat dan biru) dan boleh juga digunakan terjemahan Bahasa Inggeris iaitu terjemahan Dr. Taqiyuddin al-Hilali.

2- Satu buku tentang tafsir Al-Quran yang lebih lanjut melebihi terjemahan di atas seperti Tafsir Ibn Kathir yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

3- Buku hadith utama seperti - Ringkasan Sahih al-Bukhari, Ringkasan Sahih Muslim, Riyadhussolihin karya al-Nawawi.

4- Buku-buku lain yang lebih nipis dan berkaitan tajuk-tajuk Islam. namun begitu perlulah ditanya kepada orang yang berilmu adakah buku itu sesuai atau tidak.

kewujudan perpustakaan Islam mini sebegini akan memudahkan kita untuk merujuk kepadanya ketika kita berada di rumah. perpustakaan ini juga boleh mewujudkan suasana ilmu dalam rumah. ia juga boleh dijadikan sumber utk berbincang sama ada formal atau tidak sesama ahli keluarga.

ingat, Islam ditegakkan di atas dasar ilmu, ke mana kita ingin pergi kalau sekiranya kita tidak ada ilmu tentang Islam?

Wednesday, February 07, 2007

PANDUAN RINGKAS SEKIRANYA ANDA TERJUMPA SEBUAH HADITH

JIKA ANDA TERJUMPA SEBUAH HADITH…

1- Pastikan siapakah yang meriwayatkan hadith itu. Cara yang paling mudah ialah bertanya kepada orang yang berilmu tentang hadith. Cara lain ialah dengan anda sendiri mencarinya dalam buku-buku hadith. Ini kerana…

2- Anda perlu mengetahui kesahihan hadith. Untuk mengetahui kesahihan hadith, kebiasaannya kita perlu mengetahui sumber asal hadith tersebut. Cara mudah untuk mengetahui kesahihan sesebuah hadith ialah dengan bertanya kepada orang yang mengetahui. Jika anda mampu, bolehlah mengkaji pendapat ulama terdahulu dan masa kini.

3- Jika hadith itu dhaif, maka ia diragui sama ada benar-benar datang dari Rasulullah SAW atau tidak. Hadith sebegini tidak boleh disebutkan sebagai ‘hadith sahih’ atau ‘sabda Rasulullah SAW’ kerana kita tidak pasti. Semua ulama hadith menyatakan bahawa hadith dhaif tidak boleh digunakan dalam persoalan hukum dan aqidah.

4- Jika hadith itu palsu, maka ia langsung tidak boleh dikaitkan dengan diri Rasulullah SAW. Sekiranya maksudnya tidak menyalahi syariat, maka gunakanlah ia tetapi bukan sebagai hadith tetapi sebagai kata-kata hikmah.

5- Jika hadith itu sahih, maka ia bolehlah diceritakan kembali atau ditulis sebagai sebuah ‘hadith Rasulullah SAW’ atau ‘sabda Nabi’.

6- Jika hadith itu mengandungi sesuatu hukum atau saranan, maka pelajarilah maksud hadith tersebut daripada ahli ilmu agar kita tidak tersalah faham lantas tersalah pula dalam beramal.

7- Sebarkanlah hadith itu kepada orang lain agar kita tergolong dalam kalangan orang yang menyampaikan dan menyebarkan hadith Rasulullah SAW.

Selamat mencuba!