Tuesday, February 27, 2007

SYIAH - MUSUH DALAM SELIMUT

Istilah musuh dalam selimut amat sesuai dengan fahaman Syiah yang kelihatan semakin menular dalam sebahagian masyarakat Islam di negara kita.

Ia musuh dalam selimut...kerana ia kelihatan menyeru ke arah melaksanakan tuntutan Al-Quran, namun Al-Quran yang mana? Kerana tercatat dalam buku-buku Syiah bahawa Al-Quran yang ada kini tidak lengkap dan naskhah lengkap hanya ada pada Imam Mahdi.

Ia musuh dalam selimut...kerana ia kelihatan seperti memuliakan Rasulullah SAW dan ahli keluarganya...namun kenapa pula Syiah berulang kali menghina dan melaknat sebahagian besar sahabat-sahabat Rasulullah SAW ? Bukankah mereka generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak pandai mendidik atau memilih sahabat?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia sekarang menyeru ke arah Jihad menentang Amerika, Israel dan musuh-musuh Islam...namun begitu, Syiah berulang kali menyatakan bahawa mereka juga akan berjihad menentang Sunni (Ahl Sunnah wa al-Jamaa'ah)....adakah Sunni sama seperti musuh-musuh Islam yang lain?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia mengajak orang ke arah memuliakan ahli keluarga Rasulullah SAW..namun adakah memuliakan itu sampai ke tahap mengangkat mereka sehingga mempunyai sifat-sifat ketuhanan? Imam-imam mereka (bermula daripada Ali Ibn Abi Talib R.A. sehingga imam Mahdi) dikatakan oleh pemimpin mereka bahawa mereka maksum dan lebih tinggi daripada Nabi, Rasul dan malaikat. Inikah cara memuliakan ahli keluarga Rasulullah SAW?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia menyeru ke arah beramal dengan sunnah dan hadith...namun begitu, Syiah menolak hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Ahl Sunnah dan hanya menerima hadith daripada periwayat-periwayat Syiah...hadith manakah yang mereka maksudkan untuk kita beramal?

Ia musuh dalam selimut...kerana di dalam perhimpunan bersama Ahl Sunnah, Syiah menyatakan bahawa mereka bersaudara dengan semua Ahl Sunnah..namun begitu, penyeksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan di Iran dan Iraq terhadap Ahl Sunnah...adakah itu cara mereka bersaudara dengan kita?

Ia musuh dalam selimut...kerana ia menyeru ke arah akhlak yang mulia...namun begitu..kenapa mereka menghalalkan nikah mut'ah sehingga ke tahap yang begitu merendahkan martabat wanita?

Ia memang musuh dalam selimut...kerana ramai yang masih menyangka Syiah adalah salah satu mazhab...sama sahaja dengan mazhab Ahl Sunnah yang lain....Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali....

Inilah masalahnya bila musuh kita berada dalam selimut...dan kita hanya melihat di luar selimut tanpa membuka di dalamnya....

rujuk penerangan lanjut tentang Syiah dalam www.darulkautsar.com - semoga Allah SWT memberikan ganjaran dan keteguhan kepada sahabat-sahabat di darulkautsar....

No comments: