Monday, November 23, 2015

Rakaman Program 'Membela Sahih Bukhari siri 2' - Kritikan Daraqutni terhadap Sahih Bukhari

Ini adalah rakaman program 'Membela Sahih Bukhari siri 2'. Dalam siri ini, saya membincangkan tentang kritikan Imam Daraqutni (wafat 385H) terhadap Sahih Bukhari. Ini kerana sebahagian yang membicarakan tentang tajuk ini tidak melihat dengan jelas bagaimanakah kritikan beliau terhadap Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada yang menyangka Imam Daraqutni menolak hadith-hadith yang dikritik itu dan mendhaifkannya. Sedangkan pada hakikatnya kritikan beliau bukan bertujuan menolak tapi membincangkannya. Sila ikuti perbincangannya di dalam rakaman berikut:

Rakaman 'Bagaimana Kritikan Daraqutni terhadap Sahih Bukhari?'