Monday, October 19, 2009

Sedarlah..Kita Saling Memerlukan!

Bagi mereka yang seringkali tidak menghargai jasa dan sumbangan orang-orang di sekelilingnya...atau mereka yang sukar mengucapkan rasa terima kasih apabila ada yang membantu...atau sesiapa sahaja yang sering menganggap dia tidak perlukan sesiapa...seolah tidak perlukan bantuan keluarga atau rakan...

ingatlah...firman Allah SWT yang bermaksud:

'Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini, dan juga Kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya yang lain. Dan rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan'.


Tiada yang lebih benar daripada firman Allah SWT...

No comments: