Friday, January 11, 2008

TAHUN BARU...BANYAK MASALAH BARU

Tahun baru hijrah datang lagi...

Masih banyak azam tahun-tahun lalu belum terlaksana...

Ditambah pula dengan azam tahun ini.

Masih banyak dosa tahun-tahun lalu belum di'taubat'kan...

Ditambah pula dengan dosa tahun ini.

Masih banyak buku-buku yang belum dibaca pada tahun-tahun yang lalu...

Ditambah pula dengan buku cetakan baru tahun ini.

Masih banyak kerja tahun lalu yang belum selesai...

Ditambah pula dengan kerja baru pada tahun baru.

Masih banyak kewajipan yang tertunggak pada tahun lalu...

Ditambah pula dengan kewajipan pada tahun ini.

Apa yang penting..perbaharuilah iman, tekad dan amalan. Kerana dengan memperbaharuinya, kita akan berjaya menyelesaikan masalah dulu dan juga masalah yang baru. Insya Allah.

No comments: