Friday, May 25, 2007

MENGENALI MUNGKAR SEBELUM MENCEGAHNYA

Kita sering mendengar istilah 'Amar makruf nahi mungkar'. Terjemahannya ialah
'suruhan terhadap perkara baik dan pencegahan daripada perkara mungkar'. Tetapi,

adakah saya dan anda telah jelas apa maksud 'mungkar' atau kemungkaran?

adakah saya telah mencuba untuk mendidik isteri dan anak-anak tentang apa maksud kemungkaran?

adakah kita sebagai pemimpin dalam keluarga atau tempat kerja telah mendidik orang-orang di bawah pimpinan kita tentang apa itu kemungkaran?

saya cuma ingin membangkitkan kesedaran terhadap diri saya dan anda pembaca blog ini agar kita pastikan diri kita ini mengenali apa itu kemungkaran sebelum kita berbincang soal mencegahnya atau menghapuskannya.

kemungkaran adalah setiap perkara yang melanggar perintah Allah SWT sama ada meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram.

kenalilah mungkar sebelum mencegahnya.

No comments: