Thursday, March 08, 2007

Siapa Ibn Taimiyyah?

SIAPA IBN TAIMIYYAH?
-diringkaskan daripada laman web www.salafipublications.com


Ahmad Ibn Abd. Halim (gelarannya Ibn Taimiyyah) telah dilahirkan pada tahun 661H / 1263 sebuah tempat bernama Harraan. Keluarganya telah berpindah ke Damsyiq (Damascus) untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada ancaman tentera Tatar. Di Damsyiq beliau mendalami bidang agama dalam pelbagai cabang ilmu.

Beliau terkenal sebagai tempat rujukan di dalam banyak cabang ilmu Islam seperti hadith, fiqh, aqidah, Bahasa Arab dan lain-lain lagi. Beliau tegas menentang sebarang penyelewengan terhadap ajaran Islam sebenar. Oleh sebab itu, beliau mempunyai banyak musuh terutama daripada aliran-aliran yang cuba menyebarkan fahaman tidak benar dan juga menyebarkan b id’ah dalam masyarakat.

Di antara aliran yang konsisten dalam memusuhi Ibn Taimiyyah ialah aliran tarekat kesufian dengan pelbagai macam dan ragam. Ada di antara tarekat yang membenci Ibn Taimiyyah bahkan ada tarekat yang menyesatkan Ibn Taimiyyah hanya kerana Ibn Taimiyyah tidak menyetujui aliran tarekat mereka. Perlu juga diingat bahawa beliau tidak memusuhi golongan tarekat secara total, tetapi beliau kerap menegur beberapa kesilapan dalam pengamalan tarekat-tarekat tertentu.

Walaupun begitu, Ibn Taimiyyah tidak menumpukan seluruh hidupnya untuk menentang aliran tarekat semata-mata. Beliau juga memainkan peranan dalam jihad menentang Tatar yang memerangi orang-orang Islam. Beliau terlibat secara langsung dalam peperangan yang dinamakan Shaqhab berhampiran Damsyiq dan dengan izin Allah SWT, tentera Islam mencapai kemenangan.

bersambung.....

No comments: