Thursday, February 08, 2007

MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN ISLAM KECIL DI DALAM RUMAH

seeloknya setiap keluarga muslim mewujudkan satu perpustakaan kecil dalam rumahnya agar budaya ilmu dapat disemai sesama ahli keluarga. Berikut adalah buku-buku cadangan untuk diletak di dalam perpustakaan mini tersebut:

1- Al-Quran berserta terjemahannya seperti Tafsir Pimpinan al-Rahman dan juga tafsir terjemahan daripada Kerajaan Arab Saudi (warna coklat dan biru) dan boleh juga digunakan terjemahan Bahasa Inggeris iaitu terjemahan Dr. Taqiyuddin al-Hilali.

2- Satu buku tentang tafsir Al-Quran yang lebih lanjut melebihi terjemahan di atas seperti Tafsir Ibn Kathir yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

3- Buku hadith utama seperti - Ringkasan Sahih al-Bukhari, Ringkasan Sahih Muslim, Riyadhussolihin karya al-Nawawi.

4- Buku-buku lain yang lebih nipis dan berkaitan tajuk-tajuk Islam. namun begitu perlulah ditanya kepada orang yang berilmu adakah buku itu sesuai atau tidak.

kewujudan perpustakaan Islam mini sebegini akan memudahkan kita untuk merujuk kepadanya ketika kita berada di rumah. perpustakaan ini juga boleh mewujudkan suasana ilmu dalam rumah. ia juga boleh dijadikan sumber utk berbincang sama ada formal atau tidak sesama ahli keluarga.

ingat, Islam ditegakkan di atas dasar ilmu, ke mana kita ingin pergi kalau sekiranya kita tidak ada ilmu tentang Islam?

No comments: